Posjeta njemačkoj agenciji za zaštitu ličnih podataka

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka, u okviru Tvining Projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori“ borave u studijskoj posjeti Njemačkoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Posjeta će biti obavljena u periodu od 19. do 24.09.2011.godine. Crnogorsku delegaciju čine: Šefko Crnovršanin- predsjednik Savjeta, Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović- članovi Savjeta, Bojan Obrenović- direktor i Zorica Čizmović (MUP CG)- lider Projekta. Ova posjeta će biti dobra prilika da se predstavnci naše Agencije upoznaju sa radom, nadležnostima i praksom Njemačke Agencije.