Saopštenje za javnost

14.11.2017.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost su 14.11.2017. godine potpisali Memorandum o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija i zaštite ličnih podataka. Memorandum su potpisali predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Darko Grgurović.
Shvatajući značaj zaštite ličnih podataka, a imajući u vidu zakonom propisane mogućnosti o međusobnoj saradnji, koristi koje mogu proisteći iz saradnje ovih agencija u stvarima koje se tiču razmjene informacija, iskustava i dokumenata u vezi sa razvojem regulative u oblasti elektronskih komunikacija i zaštite ličnih podataka, kao i spremnost da se održe redovni kontakti i razvije praktična saradnja u vezi sa temama koje se odnose na zaštitu ličnih podataka u elektronskim komunikacijama agencije su potpisale predmetni Memorandum.
U skladu sa Memorandumom Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost će redovno razmjenjivati informacije koje se tiču unapređenja zaštite ličnih podataka u elektronskim komunikacijama, a u cilju efikasnije kontrole rada operatora elektronskih komunikacija, po potrebi, obavljati zajednički nadzor u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.