Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR)

20.07.2018.