Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Saveza slijepih Crne Gore

16.10.2018.

Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Saveza slijepih Crne Gore potpisan je u nedjelju, 14. oktobra 2018. godine, u hotelu „Vojvodina“ u Igalu. Potpisivanje je upriličeno povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, najprepoznatljivijeg znaka slijepog čovjeka. U ime Agencije, Memorandum je potpisao član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović, a ispred Saveza slijepih Crne Gore, Izvršni direktora Goran Macanović. 

 

Nakon potpisivanja Memoranduma član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović i pomoćnik direktora Sabahudin Delić održali su predavanje na temu: „Značaj zaštite ličnih podataka, s posebnim osvrtom na lica sa invaliditetom“. Lacmanović je, tom prilikom, podsjetio šta su lični podaci, koja je uloga Agencije, te koji su uslovi za obradu i korišćenje ličnih podataka. Pomoćnik direktora Sabahudin Delić je izdvojio neke od primjera iz dosadašnje prakse Agencije, kako bi ljudima bez vida približio načine za zaštitu ličnih podataka, kao i slučajeve moguće zloupotrebe. Delić je posebno ukazao na problem zaštite ličnih podataka na društvenim mrežama i prilikom vršenja video nadzora.

 

Zajednička ocjena Lacmanovića i Delića je da, ukoliko ne postoji odgovornost građana prema sopstvenim ličnim podacima, da je teško stvoriti pravni okvir i ambijent u kojem bi bili potpuno zaštićeni. Predstavnici Agencije su iskoristili priliku da ljudima bez vida čestitaju njihov praznik, 15. oktobar.

 

Presjednica Saveza slijepih Crne Gore Žana Đačić je ocijenila da je potpisivanje Memoranduma o saradnji kruna dobre saradnje između Agencije i nevladine organizacije na čijem je ona čelu. Tom prilikom Đačić je apostrofirala štampanje od strane Agencije Priručnika o zaštiti ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama na Brajevom pismu.

 

Prethodno je u subotu, 13. oktobra, Lacmanović prisustvovao projekciji filma adaptiranom za slijepe, kao i na svečanoj večeri upriličenoj povodom Međunarodnog dana bijelog štapa.