Stav Savjeta Agencije u vezi sa opsegom video nadzora koji prilikom snimanja zahvata dio javne površine

26.11.2018.