Saopštenje za javnost

31.01.2019.

Predstavnici Agencije prisustvovali 6. plenarnoj sjednici 

Evropskog Odbora za zaštitu podataka – EDPB u Briselu

 

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović - član Savjeta i Mirjana Volkov - rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore su 22. i 23. januara 2019. godine prisustvovali šestoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka - EDPB koja je održana u Briselu. Crnogorska Agencija u ovom tijelu, koje čine predstavnici članica Evropske unije i Evropski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS), ima status posmatrača koji joj je odobren na plenarnoj sjednici u novembru 2018. godine. Primarni cilj EDPB-a je da obezbijedi dosljednu primjenu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka - GDPR, podspješuje saradnju između autoriteta za zaštitu ličnih podataka, da smjernice i odgovore na dileme u vezi sa primjenom Uredbe.

Na plenarnom sastanku EDPB-a, kojim je predsjedavala predsjednica Andrea Jelinek,  usvojen je Drugi godišnji pregled štita privatnosti EU-a i SAD-a EDPB (Second Annual Review of the EU-US Privacy Shield) i data podrška u daljem sprovođenju. Takođe, razmatrani su planovi rada,  finansijski planovi i izvještaji kao i uticaj Brexit-a na oblast zaštite ličnih podataka pri čemu je zaključeno da će se pratiti proces prenosa podataka prilikom izlaska UK-a iz EU i razmjenivati informacije. Uz sadržajnu diskusiju učesnika raspravljane su brojne teme koje su se odnosile na postupak sertifikacije rukovaoca, koja je predviđena članovima 42 i 43 GDPR-a nakon čega je usvojena konačna verzija Smjernica (Vodiča) o sertifikaciji koji će biti od značaja za svaki autoritet za zaštitu ličnih podataka. Smjernice se mogu pronaći na sljedećem linku https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_4_2018_accreditation_en.pdf.

Takođe, razmatrane su radne verzije odgovora koji su sačinjeni po zahtjevima odnosno upitima određenog broja zemalja. Na upit australijskog autoriteta sačinjen je i usvojen odgovor koji se odnosi na obavezu prijave kršenja prava odnosno zloupotrebe podataka  "Data breach notification" pri čemu je pozdravljeno interesovanje ove zemlje za saradnju sa EDPB-om.