Izvještaj sa seminara Privredna komora Crne Gore

22.02.2019.

TEMA:Zaštita ličnih podataka-Obaveze privrednih subjekata

 

Privredna komora Crne Gore je 20. februara 2019. godine, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala predavanje „Zaštita ličnih podataka - obaveze privrednih subjekata“.

Predavači su bili Sabahudin Delić, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama  i Mirjana Volkov, rukovoditeljka Odsjeka za predmete i prigovore u oblasti zaštite ličnih podataka.

Cilj predavanja je bila edukacija predstavnika privrednih subjekata o važnosti adekvatne primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uz osvrt na obaveze subjekata koji obrađuju podatke građana EU a koje su predviđene Opštom Uredbom o zaštiti ličnih podataka-GDPR.

Privredni subjekti su tokom predavanja upoznati i sa obavezema prema Agenciji, načinom popunjavanja i dostavljanja Evidencije zbirki ličnih podataka na propisanom obrascu, ulogom službenika za zaštitu ličnih podataka, Internim pravilom obrade i zaštite ličnih podataka i.t.d.

Edukaciji je prisustvovao veliki broj predstavnika privrede (ukupno 71) iz različitih sektora: finansije-bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije, zdravstvo, turizam, trgovina i usluge i td., koji su iskazali zapaženo interesovanje za ovu temu.