Saopštenje za javnost

09.03.2020.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama objavila je Javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije. Javni konkurs objavljen je na web sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  http://www.zzzcg.me/poslovi/7340887/   i u dnevnim listovima „Dan” i „Pobjeda”. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u štampanom mediju. 

 

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje .