VAŽNO OBAVJEŠTENJE !

19.03.2020.

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama poziva sve zainteresovane stranke da, uslijed okolnosti nastalih širenjem virusa COVID-19, od ponedjeljka, 23. marta 2020. godine, do daljnjega, a u cilju zaštite, suzbijanja nastanka i širenja virusa, izbjegavaju lični dolazak u sjedište Agencije.

 

Lica koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije mogu to da čine telefonom, elektronskom poštom ili klasičnom poštom, na kontakt podatke Agencije koji su objavljeni na internet stranici Agencije, i to:

tel. 020-634-883, 

e-mejl: azlp@t-com.me 

adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, Podgorica

 

Arhiva Agencije neće ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije, a predstavnici službe Agencije neće primati stranke niti će ostvarivati neposredan kontakt sa licima koja imaju potrebu da komuniciraju sa službom Agencije.

 

Navedenim mjerama, kao i uspostavljenom organizacijom rada zaposlenih u službi, Agencija se pridružuje poštovanju privremenih mjera i preporuka na zaštiti građana od širenja koronavirusa.

 

U ovoj delikatnoj situaciji potrebno je da svi daju maksimalan lični doprinos kako bi predložene mjere dale efekat i kako bi se olakšao posao prvenstveno zdravstvenim radnicima i drugim licima koja su angažovana u planiranju i sprovođenju mjera na očuvanju zdravlja građana.