Zaštita ličnih podataka i privatnost na Internetu, gimnazija "Slobodan Škerović", 29.01.2013.