III Međunarodna konferencija "Zaštita ličnih podataka" Moskva, novembar 2012