Posjeta predstavnika kosovske Agencije, novembar 2011