Okrugli sto: "Video nadzor u funkciji zastite imovine i lica ili ugrozavanja prava na privatnost"- Podgorica, januar 2012