Saopštenje za javnost, 04.11.2015

04.11.2015.

/docs/naslovna/slovenija/image-37c3e71374434acef57cfbddf71ebb23c69939e8718ab3c30e71dce0f8e66c39-V.jpg

U studijsku posjetu Povjereniku za informiranje Republike Slovenije uz podrsku TAIEX-a bila je delegacija Agencije u periodu od 30 novembra  do 4 decembra 2015.godine u Ljubljani . Cilj studijske posjete bio je razmjena informacija o praktičnim pitanjima u oblasti slobodnog pristupa informacijama , ponovne upotrebe podataka, i zaštite ličnih podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 11.09.2015

11.09.2015.

/docs/naslovna/hrvatska/DSC00749.JPG

U studijsku posjetu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske uz podrsku TAIEX-a bili su predstavnici delegacije Agencije u periodu od 07. do 11 septembra 2015.godine u Zagrebu. Cilj studijske posjete bio je razmjena informacija o praktičnim pitanjima u oblasti slobodnog pristupa informacijama  i ponovne upotrebe podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 22.04.2015

22.04.2015.

/docs/naslovna/2015-04-22-sapostenje/112.jpg

Parafiran Sporazum o saradnji Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju

Delegacije Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju - EUROJUST parafirale su danas u Hagu Sporazum o saradnji.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 05.03.2015

05.03.2015.

/docs/naslovna/2015-03-05-saopstenje/z.jpg

U Tivtu održana javna rasprava o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Misija OEBS u Crnoj Gori, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala je danas u opštini Tivat javnu raspravu o slobodnom pristupu informacijama, čiji je medijski pokrovitelj Radio Tivat.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 02.03.2015

02.03.2015.

Održana predavanja o praktičnoj primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije, i Tomo Miljić, predsjednik Radne grupe koja je pripremala Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama, održali su predavanja o praktičnoj primjeni Zakona.

Predavanja su održana za predstavnike različitih organa i institucija koji primjenjuju Zakon, i to 03.02.2015. godine  - Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava policije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za mlade i sport, Ministarstvo kulture, Državni arhiv, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Uprava carine, Zavod za statistiku, Ministasrtvo unutrašnjih poslova, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo prosvjete, Uprava pomorske sigurnosti, Agencija za zaštitu konkurencije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministasrtvo zdravlja, ZIKS.

Opširnije...