Saopštenje za javnost, 02.03.2015

02.03.2015.

Održana predavanja o praktičnoj primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije, i Tomo Miljić, predsjednik Radne grupe koja je pripremala Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama, održali su predavanja o praktičnoj primjeni Zakona.

Predavanja su održana za predstavnike različitih organa i institucija koji primjenjuju Zakon, i to 03.02.2015. godine  - Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava policije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za mlade i sport, Ministarstvo kulture, Državni arhiv, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Uprava carine, Zavod za statistiku, Ministasrtvo unutrašnjih poslova, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo prosvjete, Uprava pomorske sigurnosti, Agencija za zaštitu konkurencije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministasrtvo zdravlja, ZIKS.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 25.02.2015

25.02.2015.

Predstavnici Agencije u Briselu na sastanku „Radne grupe iz člana 29 direktive 95/46” 

Dvočlana delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore u sastavu: Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta i Čedomir Mitrović, kontrolor su 03. – 04. februara 2015. godine boravili u Briselu i prisustovali „Radnoj grupi iz člana 29 direktive 95/46”,  koja se redovno, svake godine, organizuje u Briselu.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 07.11.2014

07.11.2014.

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju Misija u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, 06.11.2014. godine su u Bijelom Polju organizovali javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predstavnica Misije u Crnoj Gori Oksana Polynga podsjetila je da je Zakon usvojen prije godinu i po, ali da u njemu postoje pojedina pitanja o kojima treba javno raspravljati.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 25.07.2014

25.07.2014.

Potpisan sporazum o saradnji sa CDT-om

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Centra za demokratsku tranziciju.

Direktor CDT-a Dragan Koprivica je istakao da je monitoring transparentnosti državnih institucija u posljednjih 12 mjeseci pokazao da je poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama na niskom nivou. Ovo se, prije svega, odnosi na dio zakona koji propisuje proaktivan pristup informacijama, odnosno član 12 koji reguliše obavezu objavljivanja informacija od javnog značaja na internet prezentacijama institucija. Nakon skoro godinu ipo od početka primjene Zakona, u CDT smatraju da je došlo vrijeme za odlučnu akciju na ovom polju.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 17.06.2014

17.06.2014.

Predstavnici agencije učestvovali na radionici o izradi akcionog plana za poglavlje 23, iskustva Crne Gore i Republike Srbije

U organizaciji ministarstava pravde Srbije i Crne Gore, uz podršku njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ - Program za pravne i pravosudne reforme, održana je radionica o pregovaračkom poglavlju 23, izradi i monitoringu Akcuionog plana za ovo značajno pregovaračko poglavlje. Radionica je održana u hotelu “Maestral” u Bečićima, 12. i 13. juna.

U radu skupa učestvovali su glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU Aleksandar Pejović, šefica tima Vlade Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji Tanja Miščević, zatim šefovi pregovaračkih grupa za poglavlje 23 iz Crne Gore i Srbije, kao i članovi tih grupa-eksperti.

Radionica je okupila više od 60 učesnika koji su na posebnim sesijama obrađivati teme - nezavisnost, kvalitet, odgovornost i efikasnost pravosuđa, antikorupcija i temeljna prava. U okviru sesije za temeljna prava, učestvovali su predstavnici Agencije, član Savjeta Aleksa ivanović i pomoćnik direktora Sabahudin Delić, koji su sa kolegama razmjenili iskustva.

Budući da je Srbija nedavno dobila skrining izveštaj za Poglavlje 23, koji sadrži merila za otvaranje pregovora u tom poglavlju prema kojima Srbija treba da izradi Akcioni plan za Poglavlje 23, iskustvo Crne Gore je od izuzetnog značaja budući da smo mi već uradili svoj Akcioni plan za jedno od najbitnijih pregovaračkih poglavlja 23.

U sklopu susreta, organizovana je i panel diskusija za medije iz Srbije i Crne Gore na temu "Poglavlje 23: koraci koji predstoje Srbiji i lekcije koje Srbija može da nauči od Crne Gore". Ta panel diskusija je bila prilika za medije da kroz dijalog sa vodećim zvaničnicima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, saznaju šta predstoji Srbiji kada je riječ o poglavlju 23 i šta su iskustva Crne Gore. Takođe, to je bila prilika za profesionalno umrežavanje novinara iz obje zemlje koji prate pregovore.