Poziv za okrugli sto

14.12.2012.

28. januar je Međunarodni dan zaštite ličnih podataka i tim povodom Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu: „Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanje prava na privatnost“. Uvodno izlaganje na predmetnu temu podnijeće član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. 

Okrugli sto će biti održan u restoranu Ribnica, u Podgorici, u petak 27. 01. 2012. godine, sa početkom u 10 časova.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore, u cilju uspostavljanja kvalitetne međunarodne saradnje, su 20. januara 2012. godine u Prištini potpisali Memorandum i Deklaraciju o budućoj saradnji sa Državnom Agencijom za zastitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Sa crnogorske strane dokumenta su potpisali predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin i direktor Agencije Bojan Obrenović, a sa kosovske Glavni državni nadzornik Ruždi Jašari. Ovaj događaj je upriličen u prostorijama Skupštine Republike Kosovo.

Cilj potpisivanja Memoranduma i Deklaracije je definisanje budućih odnosa, razmjena informacija i unapređenje saradnje u cilju podizanja stepena zaštite ličnih podataka na viši nivo.


Saopštenje za medije

14.12.2012.

direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka,Bojana Obrenovića, povodom prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje direktora podnešenog od strane člana Savjeta, Alekse Ivanovića , razmatranog na sjednici Savjeta Agencije održanoj 18. januara 2012.godine.

Kao što je istaknuto u sopštenju Savjeta Agencije, na danas održanoj sjednici Savjeta odbačen je prijedlog člana Savjeta Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Agencije, Bojana Obrenovića. 

Učestalo iznošenje neutemeljenih optužbi, doživjelo je neslavan epilog zato što je produkt ličnog animoziteta iskazanog prema meni od člana Savjeta Alekse Ivanovića.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Opširnije...

Gostovanje člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Alekse Ivanovića

14.12.2012.

Član Savjeta Aleksa Ivanović je odgovarao na pitanja novinarke TV Vijesti u vezi zaštite ličnih podataka po pitanjima pametnih brojila (smart meters), DNK i video nadzora.

Posebno je bila posvećena pažnja kad je u pitanju video nadzor na raskrsnicama, putevima i gradskim površinama.