Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima NVO sektora

14.12.2012.

U ponedjeljak, 24.oktobra 2011.godine, u restoranu „Ribnica“ u Podgorici sa početkom u 11h Agencija za zaštitu ličnih podataka organizovala je sastanak sa predstavnicima crnogorskih nevladinih organizacija. Tema sastanka je bila utvrđivanje načina buduće saradnje na relaciji Agencija-NVO sektor.

Opširnije...

Odgovor Crnogorskog Telekom-a A.D.

14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Odgovor M:tel-a d.o.o.

14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Dopis Savjeta Agencije upućen Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:tel-u

14.12.2012.

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite informacije o tome da li je bilo promjena u načinu zahtjeva i dostavljanja po zahtjevima zadržanih podataka (listing telefonskih poziva, sms poruka i podataka sa baznih stanica). Do skoro smo imali informacije da je praksa dostavljanja ovih podataka promijenjena i u skladu sa odlukama Agencije.

Ukoliko je ova praksa promijenjena želimo da znamo od kada,  po čijim zahtjevima i po kom pravnu osnovu.


Obraćanje predsjednika Savjeta Agencije Šefka Crnovršanina na sastanku sa NVO sektorom

14.12.2012.

Uvaženi predstavnici nevladinog sektora,

Dozvolite mi da Vas pozdravim ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka i u svoje ime. Zadovoljstvo mi je što je Agencija inicirala sastanak sa predstavnicima civilnog sektora kako bi zajednički utvrdili načine buduće saradnje u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka. Smatram da je na ovom skupu mjesto svim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima ali za ovu priliku nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo brojniji sastanak pa se s toga izvinjavam nevladinim organizacijama koje nijesu pozvane.

Opširnije...