Saopštenje za medije

14.12.2012.

direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka,Bojana Obrenovića, povodom prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje direktora podnešenog od strane člana Savjeta, Alekse Ivanovića , razmatranog na sjednici Savjeta Agencije održanoj 18. januara 2012.godine.

Kao što je istaknuto u sopštenju Savjeta Agencije, na danas održanoj sjednici Savjeta odbačen je prijedlog člana Savjeta Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Agencije, Bojana Obrenovića. 

Učestalo iznošenje neutemeljenih optužbi, doživjelo je neslavan epilog zato što je produkt ličnog animoziteta iskazanog prema meni od člana Savjeta Alekse Ivanovića.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Opširnije...

Gostovanje člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Alekse Ivanovića

14.12.2012.

Član Savjeta Aleksa Ivanović je odgovarao na pitanja novinarke TV Vijesti u vezi zaštite ličnih podataka po pitanjima pametnih brojila (smart meters), DNK i video nadzora.

Posebno je bila posvećena pažnja kad je u pitanju video nadzor na raskrsnicama, putevima i gradskim površinama.


Imate pravo da povučete broj telefona iz imenika

14.12.2012.

Operatori javnih elektronskih komunikacionih mreža obezbjedili su poseban zahtjev, kojim pretplatnik ima pravo da zatraži da se njegovi lični podaci i telefonski broj ne unose u imenik i ne budu dostupni preko službe informacija o telefonskim brojevima.

Iz agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i za zaštitu ličnih podataka je saopšteno da postoje svi zakonski i tehnički uslovi da pretplatnici javnih elektronskih komunikacionih usluga zabrane unošenje svojih ličnih podataka i telefonskog broja u javni telefonski imenik.

Opširnije...

EKIP i AZLP: Univerzalni servis je u skladu sa zakonom

14.12.2012.

Univerzalni servis koji je nedavno promovisala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u skladu je sa zakonom, navodi se u reagovanju dostavljenom Portalu Analitika.

Nakon što je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u javnosti promovisala uslugu Univerzalnog servisa koja, pored ostalih usluga, obuhvata i usluge Univerzalnog telefonskog imenika i Univerzalne službe za davanje informacija korisnicima, kod Agencije za zaštitu ličnih podataka je bilo interesovanja od jednog broja korisnika-pretplatnika javnih elektronskih komunikacionih usluga, da ta Agencija zabrani objavljivanje njihovih ličnih podataka i telefonskih brojeva, odnosno da ti podaci ne budu javno dostupni.

Opširnije...