background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 07.11.2014
07.11.2014.

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju Misija u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, 06.11.2014. godine su u Bijelom Polju organizovali javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predstavnica Misije u Crnoj Gori Oksana Polynga podsjetila je da je Zakon usvojen prije godinu i po, ali da u njemu postoje pojedina pitanja o kojima treba javno raspravljati.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 25.07.2014
25.07.2014.

Potpisan sporazum o saradnji sa CDT-om

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Centra za demokratsku tranziciju.

Direktor CDT-a Dragan Koprivica je istakao da je monitoring transparentnosti državnih institucija u posljednjih 12 mjeseci pokazao da je poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama na niskom nivou. Ovo se, prije svega, odnosi na dio zakona koji propisuje proaktivan pristup informacijama, odnosno član 12 koji reguliše obavezu objavljivanja informacija od javnog značaja na internet prezentacijama institucija. Nakon skoro godinu ipo od početka primjene Zakona, u CDT smatraju da je došlo vrijeme za odlučnu akciju na ovom polju.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 17.06.2014
17.06.2014.

Predstavnici agencije učestvovali na radionici o izradi akcionog plana za poglavlje 23, iskustva Crne Gore i Republike Srbije

U organizaciji ministarstava pravde Srbije i Crne Gore, uz podršku njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ - Program za pravne i pravosudne reforme, održana je radionica o pregovaračkom poglavlju 23, izradi i monitoringu Akcuionog plana za ovo značajno pregovaračko poglavlje. Radionica je održana u hotelu “Maestral” u Bečićima, 12. i 13. juna.

U radu skupa učestvovali su glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU Aleksandar Pejović, šefica tima Vlade Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji Tanja Miščević, zatim šefovi pregovaračkih grupa za poglavlje 23 iz Crne Gore i Srbije, kao i članovi tih grupa-eksperti.

Radionica je okupila više od 60 učesnika koji su na posebnim sesijama obrađivati teme - nezavisnost, kvalitet, odgovornost i efikasnost pravosuđa, antikorupcija i temeljna prava. U okviru sesije za temeljna prava, učestvovali su predstavnici Agencije, član Savjeta Aleksa ivanović i pomoćnik direktora Sabahudin Delić, koji su sa kolegama razmjenili iskustva.

Budući da je Srbija nedavno dobila skrining izveštaj za Poglavlje 23, koji sadrži merila za otvaranje pregovora u tom poglavlju prema kojima Srbija treba da izradi Akcioni plan za Poglavlje 23, iskustvo Crne Gore je od izuzetnog značaja budući da smo mi već uradili svoj Akcioni plan za jedno od najbitnijih pregovaračkih poglavlja 23.

U sklopu susreta, organizovana je i panel diskusija za medije iz Srbije i Crne Gore na temu "Poglavlje 23: koraci koji predstoje Srbiji i lekcije koje Srbija može da nauči od Crne Gore". Ta panel diskusija je bila prilika za medije da kroz dijalog sa vodećim zvaničnicima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, saznaju šta predstoji Srbiji kada je riječ o poglavlju 23 i šta su iskustva Crne Gore. Takođe, to je bila prilika za profesionalno umrežavanje novinara iz obje zemlje koji prate pregovore.


Saopštenje za javnost,16.05.2014
16.05.2014.

Potpisan memorandum o saradnji između Agencije i Vrhovnog Državnog Tužilaštva

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Sporazum su potpisali v.d. VDT-a Veselin Vučković i predsjednik Savjeta AZLP Šefko Crnovršanin.

Nakon potpisivanja, Veselin Vučković je kazao da je osnovni cilj pomenutog vida saradnje razmjena znanja i iskustva o svim aspektima važnim za primjenu pravnog poretka Crne Gore, a koji se tiču unapređenja zaštite ličnih podataka kroz procedure koje sprovodi Tužilaštvo, shodno zakonskim ovlašćenjima. Imajući u vidu da Tužilaštvo u svom radu ima uvid u lične podatke koji su bili predmet prikupljanja, pohrane, obrade za potrebe krivičnog gonjenja Tužilaštvo je svjesno činjenice da je zaštita podataka u postupcima istrage i gonjenja počinilaca krivičnih djela jedan od ključnih mehanizama kojim se obezbjeđuje pravo na privatnost kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Pored toga, zaštita podataka o ličnosti je ključni preduslov za potpisivanje Sporazuma Crne Gore sa evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju.

Opširnije...

Konferencija u Austriji (13-14 mart 2014. godine)
01.05.2014.

U Gracu, u Austriji, održana je dvodnevna konferencija naslovljena „Oblikovanje digitalne sredine – Obezbjeđivanje naših prava na internetu“. Konferencija se održala za vrijeme predsjedavanja ove zemlje Savjetom Evrope u periodu od novembra 2013. do maja 2014. godine.


Kao što i sam naslov konferencije govori, glavna tema je bila obezbjeđivanje ljudskih prava na internetu. Svjesni brzog razvoja tehnologije, pokrenute su mnoge akcije i uporednim primjerima dobre, ali i loše prakse, pokušava se pronaći najbolje rješenje za borbu sa ovim problemom.


Na samom početku, učesnici su imali čast da slušaju uvodna obraćanja gradonačelnika Graca, Sigfrida Nagla, zatim Filipa Boile, generalnog direktora Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava u Savjetu Evrope i Mihaela Linharta, generalnog sekretara Federalnog ministarstva Austrije za Evropu, integracije i spoljnu politiku.

Opširnije...