background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 22.04.2015
22.04.2015.

/docs/naslovna/2015-04-22-sapostenje/112.jpg

Parafiran Sporazum o saradnji Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju

Delegacije Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju - EUROJUST parafirale su danas u Hagu Sporazum o saradnji.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 05.03.2015
05.03.2015.

/docs/naslovna/2015-03-05-saopstenje/z.jpg

U Tivtu održana javna rasprava o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Misija OEBS u Crnoj Gori, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala je danas u opštini Tivat javnu raspravu o slobodnom pristupu informacijama, čiji je medijski pokrovitelj Radio Tivat.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 02.03.2015
02.03.2015.

Održana predavanja o praktičnoj primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije, i Tomo Miljić, predsjednik Radne grupe koja je pripremala Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama, održali su predavanja o praktičnoj primjeni Zakona.

Predavanja su održana za predstavnike različitih organa i institucija koji primjenjuju Zakon, i to 03.02.2015. godine  - Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava policije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za mlade i sport, Ministarstvo kulture, Državni arhiv, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Uprava carine, Zavod za statistiku, Ministasrtvo unutrašnjih poslova, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo prosvjete, Uprava pomorske sigurnosti, Agencija za zaštitu konkurencije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministasrtvo zdravlja, ZIKS.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 25.02.2015
25.02.2015.

Predstavnici Agencije u Briselu na sastanku „Radne grupe iz člana 29 direktive 95/46” 

Dvočlana delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore u sastavu: Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta i Čedomir Mitrović, kontrolor su 03. – 04. februara 2015. godine boravili u Briselu i prisustovali „Radnoj grupi iz člana 29 direktive 95/46”,  koja se redovno, svake godine, organizuje u Briselu.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 07.11.2014
07.11.2014.

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju Misija u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, 06.11.2014. godine su u Bijelom Polju organizovali javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predstavnica Misije u Crnoj Gori Oksana Polynga podsjetila je da je Zakon usvojen prije godinu i po, ali da u njemu postoje pojedina pitanja o kojima treba javno raspravljati.

Opširnije...