background-image-1 background-image-2 background-image-3

Izvještaj sa sastanaka (Osiguravajuća društva, Telekomunikacije i Energetika)
14.12.2012.

Jedan od ciljeva Tvining projekta koji se realizuje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka je analiza i mogućnost unaprjeđenja aktivnosti obrade podataka u privatnom sektoru. 

S tim u vezi, 25., 26., i 27.10.2011.godine u saradnji sa ekspertima iz oblasti zaštite podataka iz Austrije, Slovenije i Njemačke angažovanih u okviru Tvining projekta u prostorijama Agencije održani su sastanci sa predstavnicima osiguravajućih društava, telekomunikacija i energetike.

Opširnije...

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima NVO sektora
14.12.2012.

U ponedjeljak, 24.oktobra 2011.godine, u restoranu „Ribnica“ u Podgorici sa početkom u 11h Agencija za zaštitu ličnih podataka organizovala je sastanak sa predstavnicima crnogorskih nevladinih organizacija. Tema sastanka je bila utvrđivanje načina buduće saradnje na relaciji Agencija-NVO sektor.

Opširnije...

Odgovor Crnogorskog Telekom-a A.D.
14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Odgovor M:tel-a d.o.o.
14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Dopis Savjeta Agencije upućen Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:tel-u
14.12.2012.

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite informacije o tome da li je bilo promjena u načinu zahtjeva i dostavljanja po zahtjevima zadržanih podataka (listing telefonskih poziva, sms poruka i podataka sa baznih stanica). Do skoro smo imali informacije da je praksa dostavljanja ovih podataka promijenjena i u skladu sa odlukama Agencije.

Ukoliko je ova praksa promijenjena želimo da znamo od kada,  po čijim zahtjevima i po kom pravnu osnovu.