background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka zvanično je obaviještena od strane Delegacije EU da odobrava nastavak Tvinig projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka“, koji je suspendovan krajem novembra 2011.godine, zbog ispunjavanja dva preduslova. Ti preduslovi bili su izrada novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka, na osnovu prijedloga eksperata Tvinig projekta, kao i zapošljavanje prioritetnih kadrova, uzimajuci u obzir raspoloživi budzet za 2012.godinu.

Opširnije...

Poziv za medije
14.12.2012.

Poštovani,

28. januar je Međunarodni dan zaštite ličnih podataka i tim povodom Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu: „Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanje prava na privatnost“. Uvodno izlaganje na predmetnu temu podnijeće član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. 

Okrugli sto će biti održan u restoranu Ribnica, u Podgorici, u petak 27. 01. 2012. godine, sa početkom u 10 časova. 

Cilj Agencije je da Vama, kao i široj javnosti, ukaže na pravila za postavljanje video nadzora i uslove koje prethodno treba ispuniti. Takođe će biti riječi i o tome kako zaštititi zadržane podatke nastale posredstvom video kamera.

Pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju.


Poziv za okrugli sto
14.12.2012.

28. januar je Međunarodni dan zaštite ličnih podataka i tim povodom Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu: „Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanje prava na privatnost“. Uvodno izlaganje na predmetnu temu podnijeće član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. 

Okrugli sto će biti održan u restoranu Ribnica, u Podgorici, u petak 27. 01. 2012. godine, sa početkom u 10 časova.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore, u cilju uspostavljanja kvalitetne međunarodne saradnje, su 20. januara 2012. godine u Prištini potpisali Memorandum i Deklaraciju o budućoj saradnji sa Državnom Agencijom za zastitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Sa crnogorske strane dokumenta su potpisali predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin i direktor Agencije Bojan Obrenović, a sa kosovske Glavni državni nadzornik Ruždi Jašari. Ovaj događaj je upriličen u prostorijama Skupštine Republike Kosovo.

Cilj potpisivanja Memoranduma i Deklaracije je definisanje budućih odnosa, razmjena informacija i unapređenje saradnje u cilju podizanja stepena zaštite ličnih podataka na viši nivo.


Saopštenje za medije
14.12.2012.

direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka,Bojana Obrenovića, povodom prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje direktora podnešenog od strane člana Savjeta, Alekse Ivanovića , razmatranog na sjednici Savjeta Agencije održanoj 18. januara 2012.godine.

Kao što je istaknuto u sopštenju Savjeta Agencije, na danas održanoj sjednici Savjeta odbačen je prijedlog člana Savjeta Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Agencije, Bojana Obrenovića. 

Učestalo iznošenje neutemeljenih optužbi, doživjelo je neslavan epilog zato što je produkt ličnog animoziteta iskazanog prema meni od člana Savjeta Alekse Ivanovića.

Opširnije...