background-image-1 background-image-2 background-image-3

Obraćanje predsjednika Savjeta Agencije Šefka Crnovršanina na sastanku sa NVO sektorom
14.12.2012.

Uvaženi predstavnici nevladinog sektora,

Dozvolite mi da Vas pozdravim ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka i u svoje ime. Zadovoljstvo mi je što je Agencija inicirala sastanak sa predstavnicima civilnog sektora kako bi zajednički utvrdili načine buduće saradnje u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka. Smatram da je na ovom skupu mjesto svim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima ali za ovu priliku nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo brojniji sastanak pa se s toga izvinjavam nevladinim organizacijama koje nijesu pozvane.

Opširnije...

Zoran Jelić tvrdi da u Agenciji za zaštitu ličnih podataka poštuju propise
14.12.2012.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić tvrdi da su u Agenciji za zaštitu ličnih podataka ispoštovani propisi prilikom zapošljavanja četvoro ljudi bez prethodno raspisanog javnog konkursa. Jelić objašnjava u izjavi za „Dan“ da po Zakonu o zapošljavanju poslodavci imaju mogućnost da ne raspisuju javno konkurs, ali da prijavom o tome treba da obavijeste ZZZ.

Zapošljavanje lica u određenim institucijama kod poslodavca kako u privatnom tako i u društvenom sektoru regulisano je odredbama Zakona o zapošljavanju. Svaki poslodavac je dužan da dostavi prijavu Zavodu o slobodnom radnom mjestu. On u prijavi naglašava da li želi da ona bude anonimna ili da se javno objavi na sajtu Zavoda ili sredstvima javnog informisanja. Zavod tri puta sedmično objavljuje oglase u medijima. Dakle, poslodavci imaju autonomno pravo da li će raspisati javno konkurs ili će o tome samo prijavom obavijestiti Zavod. Ukoliko želi da oglas učini vidljivim, on se objavljuje na sajtu Zavoda ili sredstvima informisanja, kaže Jelić.


Posjeta njemačkoj agenciji za zaštitu ličnih podataka
14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka, u okviru Tvining Projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori“ borave u studijskoj posjeti Njemačkoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Posjeta će biti obavljena u periodu od 19. do 24.09.2011.godine. Crnogorsku delegaciju čine: Šefko Crnovršanin- predsjednik Savjeta, Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović- članovi Savjeta, Bojan Obrenović- direktor i Zorica Čizmović (MUP CG)- lider Projekta. Ova posjeta će biti dobra prilika da se predstavnci naše Agencije upoznaju sa radom, nadležnostima i praksom Njemačke Agencije.


Obraćanje direktora Agencije Koči Pavloviću, članu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore
14.12.2012.

Poštovani,

Pojedini crnogorski mediji su dana 16.09.2011.godine, prilikom izvještavanja sa sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore , održane 15.09.2011.godine naveli da ste na istoj postavili pitanje “ da li je direktor Agencije Bojan Obrenović bez prethodno raspisanog konkursa želio da primi pomoćnika i sekretara, te da li se radi o policijskim službenicima”. Obzirom da lično nijesam bio prisutan na sjednici, te da shodno tome nijesam imao mogućnost da Vam dam odgovor na postavljeno pitanje, koristim ovu priliku da to i učinim.

Opširnije...

Obraćanje direktora Agencije Koči Pavloviću, članu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore
14.12.2012.

Poštovani zamjeniče predsjednika Odbora, poštovani poslanici, dame i gospodo, 

Dozvolite mi da učinim nekoliko uvodnih napomena u vezi sa Posebnim izvještajem o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa prijedlogom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 01. jula 2011.godine, koji se nalazi pred vama.

Opširnije...