Saopštenje za javnost, 05.03.2015

05.03.2015.

/docs/naslovna/2015-03-05-saopstenje/z.jpg

U Tivtu održana javna rasprava o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Misija OEBS u Crnoj Gori, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala je danas u opštini Tivat javnu raspravu o slobodnom pristupu informacijama, čiji je medijski pokrovitelj Radio Tivat.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 02.03.2015

02.03.2015.

Održana predavanja o praktičnoj primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije, i Tomo Miljić, predsjednik Radne grupe koja je pripremala Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama, održali su predavanja o praktičnoj primjeni Zakona.

Predavanja su održana za predstavnike različitih organa i institucija koji primjenjuju Zakon, i to 03.02.2015. godine  - Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava policije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za mlade i sport, Ministarstvo kulture, Državni arhiv, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Uprava carine, Zavod za statistiku, Ministasrtvo unutrašnjih poslova, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo prosvjete, Uprava pomorske sigurnosti, Agencija za zaštitu konkurencije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministasrtvo zdravlja, ZIKS.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 25.02.2015

25.02.2015.

Predstavnici Agencije u Briselu na sastanku „Radne grupe iz člana 29 direktive 95/46” 

Dvočlana delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore u sastavu: Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta i Čedomir Mitrović, kontrolor su 03. – 04. februara 2015. godine boravili u Briselu i prisustovali „Radnoj grupi iz člana 29 direktive 95/46”,  koja se redovno, svake godine, organizuje u Briselu.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 07.11.2014

07.11.2014.

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju Misija u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, 06.11.2014. godine su u Bijelom Polju organizovali javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predstavnica Misije u Crnoj Gori Oksana Polynga podsjetila je da je Zakon usvojen prije godinu i po, ali da u njemu postoje pojedina pitanja o kojima treba javno raspravljati.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 25.07.2014

25.07.2014.

Potpisan sporazum o saradnji sa CDT-om

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Centra za demokratsku tranziciju.

Direktor CDT-a Dragan Koprivica je istakao da je monitoring transparentnosti državnih institucija u posljednjih 12 mjeseci pokazao da je poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama na niskom nivou. Ovo se, prije svega, odnosi na dio zakona koji propisuje proaktivan pristup informacijama, odnosno član 12 koji reguliše obavezu objavljivanja informacija od javnog značaja na internet prezentacijama institucija. Nakon skoro godinu ipo od početka primjene Zakona, u CDT smatraju da je došlo vrijeme za odlučnu akciju na ovom polju.

Opširnije...