background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 22.04.2015

22.04.2015.

Delegacije Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju - EUROJUST parafirale su danas u Hagu Sporazum o saradnji.

Parafiranju je prethodilo razmatranje i usaglašavanje teksta nacrta Sporazuma na kojem su radile delegacija Crne Gore predvođena direktoricom Direktorata za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu pravde Svetlanom Rajković, i delegacija EUROJUS-a na čelu sa šeficom Odjeljenja za spoljnu saradnju Eurojust-a Malči Gabrijelčič. Ubrzo će uslijediti i zvanično potpisivanje ovog, za Crnu Goru, izuzetno značajnog Sporazuma.

Pored Rajković, delegaciju Crne Gore činili su načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravde Snežana Maraš, zamjenik višeg tužioca Veljko Rutović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Aleksa Ivanović, i načelnik Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zora Čizmović.

- Sporazumom o saradnji između Crne Gore i Eurojust-a koji je danas parafiran definisan je obim saradnje između Crne Gore i ovog evropskog tijela, utvrđena su nadležna tijela za sprovođenje sporazuma, kao što su postavljanje državnog tužioca za vezu sa Eurojust-om, osobe za kontakt sa Eurojust-om, jasno su prepoznati modaliteti razmjene informacija između Crne Gore i Eurojust-a sa posebnim osvrtom na pitanje privatnosti i zaštite ličnih podataka i bezbjednosti podataka. Sporazumom se unaprjeđuje saradnja u oblasti pravosuđa i sprovođenja zakona s državama članicama Evropske unije i drugim državama koje su sklopile slične sporazume s Eurojust-om. Uspostavljanjem ugovornog odnosa unaprjeđuje se i integracija Crne Gore u institucionalnu strukturu Evropske unije, i olakšava priprema crnogorskih institucija za funkcionisanje u evropskom institucionalnom sistemu do preuzimanja odgovornosti nakon punopravnog članstva u Evropskoj uniji - navodi se u saopštenju. 

Predstavnici Eurojust-a tokom su protekle dvije godine više puta posjetili Crnu Goru u cilju ocjene trenutnog stanja i implementacije preporuka u sklopu aktivnosti usmjerenih ka potpisivanju Sporazuma o saradnji Crne Gore i ove evropske institucije, gdje su imali sastanke sa predstavnicima Ministarstva pravde, Vrhovnog državnog tužilaštva, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kao i predstavnicima sudske vlasti, na temu implementacije preporuka Eurojust-a u oblasti zaštite podataka i međunarodne saradnje u krivičnim stvarima. Nakon posjete u oktobru 2014. godine, konstatovano da su sve preporuke Eurojust-a uzete u obzir i u potpunosti implementirane u praksi, što predstavlja veoma pozitivan korak, posebno ako se uzme u obzir činjenica da su crnogorske institucije ispunile sve preporuke za period od manje od godinu dana.

Eurojust je agencija Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima nastala 2002. godine, u čijem radu učestvuju predstavnici država članica Evropske unije. Eurojust je osnovan s ciljem povećanja efektivnosti saradnje i koordinacije između nadležnih tijela država članica Evropske unije u sprovođenju postupaka istrage i gonjenja teškog prekograničnog i organizovanog kriminala, kao i za unaprjeđenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja.