background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 02.03.2015

02.03.2015.

Održana predavanja o praktičnoj primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije, i Tomo Miljić, predsjednik Radne grupe koja je pripremala Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama, održali su predavanja o praktičnoj primjeni Zakona.

Predavanja su održana za predstavnike različitih organa i institucija koji primjenjuju Zakon, i to 03.02.2015. godine  - Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Uprava policije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za mlade i sport, Ministarstvo kulture, Državni arhiv, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Uprava carine, Zavod za statistiku, Ministasrtvo unutrašnjih poslova, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo prosvjete, Uprava pomorske sigurnosti, Agencija za zaštitu konkurencije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministasrtvo zdravlja, ZIKS.

Na predavanju, koje je održano 17.02.2015. godine - Pošta Crne Gore, Vrhovni sud Crne Gore, Osnovno državno tužilaštvo, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki, Agencija za elektronske medije, Regulatorna agencija za energetiku, Viši sud Podgorica.