background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 25.02.2015

25.02.2015.

Predstavnici Agencije u Briselu na sastanku „Radne grupe iz člana 29 direktive 95/46” 

Dvočlana delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore u sastavu: Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta i Čedomir Mitrović, kontrolor su 03. – 04. februara 2015. godine boravili u Briselu i prisustovali „Radnoj grupi iz člana 29 direktive 95/46”,  koja se redovno, svake godine, organizuje u Briselu.

Cilj posjete Radnoj grupi iz člana 29 direktive 95/46 kojoj prisustvuju svi nadzorni organi koji se bave zaštitom ličnih podataka zemalja Evrope, je bliže upoznavanje sa iskustvom u primjeni novih načina pristupa čuvanja ličnih podataka iz ove oblasti. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ima svojstvo posmatrača i prisustvo u toj radnoj grupi je od suštinskog značaja za dalji rad Agencije, jer se neposredno mogu dobiti potrebne informacije i iskustva iz ove oblasti koje su predmet razmatranja u zemljama koje su članice Evropske Unije.

Veoma koristan segment ove posjete bila je i neposredna komunikacija koja se bazirala na otvaranju brojnih značajnih pitanja u oblasti zaštite ličnih podataka i načina njihovog rješavanja,  prilikom inspekcijskih nadzora kao i praksa i postupanja nadzornih organa u konkretnim predmetima.