background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 07.11.2014

07.11.2014.

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju Misija u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, 06.11.2014. godine su u Bijelom Polju organizovali javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Predstavnica Misije u Crnoj Gori Oksana Polynga podsjetila je da je Zakon usvojen prije godinu i po, ali da u njemu postoje pojedina pitanja o kojima treba javno raspravljati.

- Zbog toga smo na današnji skup pozvali predstavnike civilnog društva, medije i državne institucije, koji učestvuju u implementaciji ovog Zakona. Građani imaju pravo na slobodan pristup informacijama i to je važno sredstvo za demokratizaciju društva. Zakon je posebno važan u domenu borbe protiv korupcije, što je jedan od prioriteta Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, kazala je Polynga.

U ime lokalne samouprave učesnike javne rasprave je pozdravio potpredsjednik Opštine Bijelo Polje Tufik Bojadžić.

Dalfina Žurić je prezentovala iskustva Agencije sa primjenom Zakona. Ona je ukazala na zakonske procedure u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama, kao i na uprobleme na koje nailazi Agencija u primjeni ovog Zakona, pogotovu u dijelu administrativnih kapaciteta i rokova za donošenje rješenja na žalbu.

Nenad Durković, šef Odsjeka za Registar i informacioni sistem u Agenciji, je prisutne upoznao sa statističkim podacima sa kojima raspolaže Agencija u primjeni ovog Zakona.

Đorđije Brkuljan, program koordinator CDT-a, je prezentovao istraživanje CDT-a o primjeni proaktivnog pristupa informacijama, a Vuk Janković, koordinator pravnog programa MANS-a, je predstavio iskustva MANS-a u primjeni Zakona.

Javnom raspravom je moderirao Sabahudin Delić, pomoćnik direktora Agencije.