background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 05.03.2015

05.03.2015.

U Tivtu održana javna rasprava o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Misija OEBS u Crnoj Gori, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala je danas u opštini Tivat javnu raspravu o slobodnom pristupu informacijama, čiji je medijski pokrovitelj Radio Tivat.

Proaktivno objavljivanje informacija od javnog značaja i odeđivanje Agencija da bude drugostepeni organ u odlučivanju, su najveće novosti koje je donio novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama, a koji je stupio na snagu prije dvije godine, rekao je Aleksa Ivanović član grupe koja je učestvovala u izradi zakona i član Savjeta Agencije. On je istakao da je rad Agencije i duh zakona sažet u poruci – građani imaju pravo da znaju. „Sva je nadležnost u drugom stepenu data nezavisnoj instituciji. Kome god da podnesete zahtjev, ako se žalite na odluku o podnijetom zahtjevu uvijek to dolazi kod nas u Agenciju. Mi smo na taj način zagrizli velik zalogaj koji se ogleda u tome da smo samo za prošlu godinu imali 1.700 predmeta", rekao je Ivanović.

Novi predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Đokaj je rekao da nova zakonska regulitiva važan instrument u borbi za otvorenije društvo i borbi protiv korupcije i nepotizma. On je istakao da je najvažniji problem sa kojim se sreću neozbiljnost shvatanja i da će boljoj praksi doprinijeti rad Upravne inspekcije koja treba da istražuje organe koji ne daju informacije u duhu proaktivnog pristupa. „Novi Savjet, novi način pristupa cijeloj priči koja se zove slobodan pristup informacijama. Ako se u potpunosti sprovede ovaj zakon imaćemo otvorenije i transparentnije društvo. To je dobra pretpostavka za borbu protiv korupcije i drugih anomalija koje opterećuju naše društvo", rekao je Đokaj.

Predstavnica OEBS, Oksana Poljuga je istakla da je javna rasprava u Tivtu druga koja je organizovana u Crnoj Gori te da je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori organizovala i 25 seminara posvećenih ovoj oblasti. Poljuga je naglasila da informacije pripadaju javnosti a ne državnim institucijama .

Glavni administrator opštine Tivat, Jovanka Laličić je rekla da Tivat nije slučajno izabran za održavanje javne rasprave o slobodnom pristupu informacija jer je prepoznat kao primjer dobrog upravljanja i transparentnosti. Ona je istakla da su sve relevatne informacije i dokumenta o radu opštine objavljena na zvaničnom internet sajtu na kome je istaknut i poseban baner sa upustvom o pristupu informacijama. „Možemo se pohvaliti da su svi zahtjevi za slobodan pristup informacijama koji je u 2014. godini bilo 126, riješeni u roku. Na ovaj broj zahtjeva bila je svega jedna žalba", rekla je Laličićeva.

Koordinator pravnog programa MANS, Vuk Janković je istakao da je ova NVO za 10 godina podnijela 75.000 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, dok su od febrauara 2013. godine kada je novi Zakon stupio na snagu podnijeli 20.000. On je rekao da se dobar dio zahtjeva, njih 2.400 odnosi na ćutanje administracije te da je novi zakon efikasnije obzirodm da drugostepeni organ odlučuje o žalbama građana. „U 7.000 slučajeva dozvoljen nam je pristup informacijama, u 5.000 odbijen jer organi nijesu bili u posjedu dokumenata, a za 300 slučajeva zahtjev je odbijen jer se ticao novčanih izdataka iz opštinskog i državnog budžeta", rekao je Janković dodajući da se MANS u poslednje vrijeme fokusirao na novčane dotacije tokom izbornog procesa, posebno socijalna davanja koja predstavljaju novac poreskih obveznika.

Biljana Božić, šef odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji je istakla da su najviše zahtjeva dobili od nevladinog sektora 4.058 u čemu prednjači MANS, slijede zahtjevi novinara, a da se u zadnje vrijeme pokazuje interesovanje građana koji su podnijeli blizu 600 zahtjeva.

U raspravi su učestvovali predstavnici Tivatske antikorupcije akcije, Alternativno kreativnog centra, Radio Tivta, odbornik Vlado Arsić i opštinskog Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove.

Kako je naglašeno zabrinjava podatak da tokom 2 godine i pored velikog broja zahtjeva nijedan slučaj nije sankcionisan, ali se u Agenciji nadaju da će takva praksa brzo biti promijenjena.