background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka zvanično je obaviještena od strane Delegacije EU da odobrava nastavak Tvinig projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka“, koji je suspendovan krajem novembra 2011.godine, zbog ispunjavanja dva preduslova. Ti preduslovi bili su izrada novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka, na osnovu prijedloga eksperata Tvinig projekta, kao i zapošljavanje prioritetnih kadrova, uzimajuci u obzir raspoloživi budzet za 2012.godinu. 

Na sastanku sa predstavnicima Agencije za zaštitu ličnih podataka, Savjetom i direktorom, te i predstavnikom Delegacije EU, konstatovano je da je Agencija primijenila većinu preporuka koje su naveli eksperti Tvinig projekta i na taj način da je Agencija savladala prepreke koje se odnose na ljudske resurse i novu sistematizaciju u cilju nastavka realizacije projekta. Pored toga Delegacija EU je obavijestena da ce Vlada Crne Gore finansirati sa 80,000.00 evra Registar Agencije, kao i da će vrlo brzo biti angažovana dva nova radnika (šef Registra i pravni savjetnik). 

Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka je poslat Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore, radi davanja saglasnosti.