background-image-1 background-image-2 background-image-3

Poziv za okrugli sto

14.12.2012.

28. januar je Međunarodni dan zaštite ličnih podataka i tim povodom Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu: „Video nadzor u funkciji zaštite imovine i lica ili ugrožavanje prava na privatnost“. Uvodno izlaganje na predmetnu temu podnijeće član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. 

Okrugli sto će biti održan u restoranu Ribnica, u Podgorici, u petak 27. 01. 2012. godine, sa početkom u 10 časova. 

U dosadašnjem radu Agencija za zaštitu ličnih podataka prepoznala je da je video nadzor rasprostranjena pojava i da je najčešće postavljen protivno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i bez saglasnosti Agencije. Česta su nastojanja da se video nadzorom, s razlogom ili ne, pokušavaju preduprijediti neželjene pojave , kako na javnim površinama tako i u preduzećima, državnim organima i drugim objektima od javnog značaja. 

Cilj Agencije je da Vama, kao i široj javnosti, ukaže na pravila za postavljanje video nadzora i uslove koje prethodno treba ispuniti. Takođe će biti riječi i o tome kako zaštititi zadržane podatke nastale posredstvom video kamera.

Vjerujemo da će Vaše prisustvo biti obostrano korisno, te da ćemo uspostaviti kvalitetnu saradnju.

Molimo vas da nam najkasnije do 25-og tekućeg mjeseca potvrdite učešće Vašeg predstavnika na Okruglom stolu. Potvrdu prisustva, za nas i svečanom događaju, možete poslati na e-mail: azlp@t-com.me ili putem telefona na broj:020/634-894.