background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo Ruzdi Jashari- glavni državni nadzornik i Ramadan Qehaja- državni nadzornik, 22.11.2011.godine posjetili su crnogorsku Agenciju za zaštitu ličnih podataka. Goste su primili predsjednik Savjeta-Šefko Crnovršanin, direktor Agencije- Bojan Obrenović, kontrolor- Muhamed Gjokaj i savjetnica- Mirjana Perišić.

Cilj posjete je bio razmjena iskustava u oblasti zaštite ličnih podataka i međunarodne saradnje. Obzirom da je kosovska Agencija oformljena tokom ove godine nadzornici su iskazali posebno interesovanje za naš rad i zadovoljstvo što su im akti i pravilnici naše Agencije poslužili kao dobar primjer i olakšali početne korake u konstituisanju. Takođe, saopštili su da im je od strane relevantnih evropskih adresa predloženo da zbog značajnih rezultata crnogorske Agencije koji su postignuti u kratkom periodu uspostave saradnju sa nama.

Na bilateralnom susretu je iskazana obostrana spremnost za buduću saradnju koja će se formilozovati potpisivanjem Memoranduma u decembru ove godine.