background-image-1 background-image-2 background-image-3

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima NVO sektora

14.12.2012.

U ponedjeljak, 24.oktobra 2011.godine, u restoranu „Ribnica“ u Podgorici sa početkom u 11h Agencija za zaštitu ličnih podataka organizovala je sastanak sa predstavnicima crnogorskih nevladinih organizacija. Tema sastanka je bila utvrđivanje načina buduće saradnje na relaciji Agencija-NVO sektor.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih NVO:

1. Građanska Alijansa

2. Cedem

3. Udruženje mladih sa hendikepom

4. Centar za razvoj NVO

5. Institut Alternativa

6. Juventas

7. Centar za građansko obrazovanje

8. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

9. Centar za prava djeteta CG

10. Sigurna ženska kuća

11. MANS

12. Akcija za ljudska prava

Ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka na sastanku su govorili: Šefko Crnovršanin-predsjednik Savjeta, Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović-članovi Savjeta i Bojan Obrenović-direktor Agencije.

Takođe, učešće na sastanku su uzeli i stalni savjetnik na Tvining Projektu „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori“, Lukas Gunderman i lider Projekta Zora Čizmović iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave.

Nakon uvodnih izlaganja predstavnici NVO sektora su imali priliku da otvore brojne teme i postave pitanja predstavnicima Agencije. Na sastanku su se čuli pozitivni komentari na račun dosadašnjeg rada Agencije i podrška za buduće djelovanje.

Najviše pažnje posvećeno je pitanjima korišćenja video zapisa kao dokaznog materijala prilikom procesuiranja krivičnih djela sa akcentom na osnov uvođenja video nadzora , zloupotrebe ličnih podataka na internetu kada su u pitanju IP adrese, predmetima Agencije koji se tiču davanja listinga Upravi policije od strane mobilnih operatora i brojne druge teme.