background-image-1 background-image-2 background-image-3

Sastanak za zamjenikom ambasadora Njemačke

14.12.2012.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bojan Obrenović je dana 12.septembra 2012.godine primio zamjenika ambasadora Njemačke u Crnoj Gori g.dina Olafa Poeschke. G.din Poeschke je istakao da je prije desetak dana započeo sa radom na mjestu zamjenika ambasadora i da je imajući u vidu značaj oblasti zaštite ličnih podataka u Njemačkoj, ocijenio da je Agencija jedna od adresa sa kojom je zbog značaja njenog rada potrebno uspostaviti bližu saradnju.

Takođe, izkazao je zainteresovanost za niz tema kao što su: nadležnosti Agencije, organizacija, novine u Zakonu, nadzor i dr.

Direktor Agencije je upoznao g.dina Poeschke sa dosadašnjim aktivnostima Agencije na edukaciji i nadzoru rukovaoca, predstojećim aktivnostima, budućim nadležnostima u oblasti slobodnog pristupa informacijama, realizovanim Tvining Projektom i.t.d..

G.din Poeschke je kazao da ima veliki respekt prema Agenciji za zaštitu ličnih podataka i da je veoma zadovoljan onim što je Agencija dosada učinila. Prenio je i spremnost Ambasade Njemačke u Crnoj Gori da sarađuje sa Agencijom i pruži podršku prilikom aplikacije za EU Projekte.