background-image-1 background-image-2 background-image-3

Konferencija Evropskih autoriteta za zaštitu podataka, Tirana, 03.-04. maj 2018.

07.05.2018.

 

U periodu od 03. do 04. maja 2018. godine, u Tirani – Albanija, održana je Konferencija Evropskih autoriteta za zaštitu podataka. Ovogodišnja Konferencija se realizovala pod sloganom: "Zaštita podataka - bolje zajedno". Teme različitih panela su se dotaknule supervizijske saradnje u nadgledanju uloge nacionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka, teritorijalnog okvira GDPR-a, revizije Konvencije 108, zaštite podataka u okviru policije i pravde, konvergencije evropskog sistema zaštite podataka na međunarodnom nivou i zaštitu podataka u humanitarnim akcijama. 

Osim toga, u svjetlu otkrića Cambridge Analitica - Facebook i zabrinutosti oko ovog pitanja (zaštite i zloupotrebe podataka), održan je poseban panel, dok su Britanski povjerenik za informacije i pomoćni evropski nadzornik za zaštitu podataka pružili uvid u kontekst i konkretne akcije u tom pogledu, kao i neke informacije o tekućoj istrazi.

Aktivno učešće na Konferenciji je imala i delegacija Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, a delegaciju su činili predsjednik Savjeta Agencije g. Muhamed Gjokaj, direktor Agencije g. Čedomir Mitrović, pomoćnik direktora g. Sabahudin Delić i Glavni kontrolor g. Dragan Sekulić.