background-image-1 background-image-2 background-image-3

Međunarodna konferencija "Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti", 17. - 18. april 2018. Beograd

19.04.2018.

U periodu od 17. – 18. aprl 2018.godine, u Beogradu – Srbija, održana je Međunarodna konferencija „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“.  Konferencija je održana uz podršku ambasade Kraljevine Norveške.  

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u tročlanom sastavu: Radenko Lacmanović, član Savjeta; Ljiljana Brajović, kontrolor i Branka Bešović, pravni savjetnik. 

Cilj Konferencije je bio upoznavanje sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), da li će nivo zaštite ličnih podatak biti na većem nivotu, šta nam to donosi GDPR i da li smo spremni za njenu primjenu i kada.  

Održano je osam panela, na teme: Šta nam donosi UREDBA; prava pojedinaca; lica za zaštitu podataka o ličnosti; postupanje u slučaju povrede zaštite podataka o ličnosti, Ingrterisana privatnost – studija slučaja; modeli usaglašavanja rukovalaca sa Uredbom; Uticaj Uredbe van EU; obaveze nadležnog organa za zaštitu ličnih podataka. 

Jedan od panelista je bio i predstavnik Agencije, Radenko Lacmanović, član Savjeta. Pored njega na konferenciji su govorili: poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti g.Rodoljub Šabić; nj.e. Arne Sannes Bjornstad, ambasador Kraljevine Norveške, kao i šef misije OEBS-a u Srbiji, zamjenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, zamjenica šega Kancelarije Savjeta Evrope u Beogradu. Takođe, pored navedenih panelisti su bili i stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Moldavije, kao i neki od najznačajnih stručnjaka u Srbiji u oblasti zaštite podataka o ličnosti.