background-image-1 background-image-2 background-image-3

Drugi sastanak "Initiative 2017", 22-24 aprila u Ohridu

25.04.2018.

Direktorat za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije organizovao je drugi sastanak „Initiative 2017“ koji se održao 22-24 aprila u Ohridu. Ovom sastanku prisustvovali su predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj, i direktor Agencije Čedomir Mitrović. „Initiative 2017“ predstavlja međusobnu saradnju između autoriteta za zaštitu ličnih podataka u „Initiative 2017“ koja je potpisana 2017. godine na prvom sastanku a koju je inicirao autoritet za zaštitu podataka u Sloveniji.

Deklaracija o saradnji autoriteta za zaštitu podataka usaglašena je sa redovnim, neformalnim sastancima „Initiative 2017“ i aktivnom razmjenom stručnih mišljenja, iskustava i najboljih praksi. Delegati su posvetili drugi sastanak efikasnoj implementaciji evropskih standarda za zaštitu ličnih podataka u vezi sa nacionalnim, i globalnim izazovima, kao i raspravi o organizaciji, funkcionisanju i rezultatima „Initiative 2017“ u budućnosti. Takođe se govorilo o aktivnostima preduzetim za harmonizaciju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, zatim o adaptaciji i specifičnostima Uredbe.