background-image-1 background-image-2 background-image-3

Delegacija EUROJUST-a u posjeti Agenciji

26.03.2019.

U okviru podrške implementaciji Sporazuma između EUROJUST-a i Crne Gore (konsultacije prema članu 19) u radnoj poseti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 25. marta 2019. godine boravila je delegacija EUROJUST-a. Delegaciju je predvodila oficirka EUROJUST-a za zaštitu ličnih podataka Diana Alonso Blas, a u delegaciji su bili i predstavnici projekta IPA 201 “Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“, Upućeni tužilac u BiH Malči Gabrijelčić, Upućeni tužilac u Crnoj Gori Silvij Šinkovec i Milorad Marković Nacionalni pravni savjetnik. Sa gostima iz EUROJUST-a bila je i Jelena Đaletić iz Vrhovnog državnog tužilaštva, državni tužilac za vezu sa EUROJUST-om. 

EUROJUST je agencija Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima nastala 2002. godine, u čijem radu učestvuju predstavnici država članica Evropske unije. EUROJUST je osnovan s ciljem povećanja efektivnosti saradnje i koordinacije između nadležnih tijela država članica Evropske unije u sprovođenju postupaka istrage i gonjenja teškog prekograničnog i organizovanog kriminala, kao i za unaprjeđenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja.

Sporazumom o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a definisan je obim saradnje između Crne Gore i ovog evropskog tijela, utvrđena su nadležna tijela za sprovođenje sporazuma, kao što su postavljanje državnog tužioca za vezu sa Eurojust-om, osobe za kontakt sa Eurojust-om, jasno su prepoznati modaliteti razmjene informacija između Crne Gore i Eurojust-a sa posebnim osvrtom na pitanje privatnosti i zaštite ličnih podataka i bezbjednosti podataka. 

Zaposleni u Agenciji, koji se bave pitanjima zaštite ličnih podataka, imali su priliku da čuju prezentaciju novog pravnog okvira EUROJUST-a – Regulativu I i Regulativu 2018/1725, koja je u primjeni od decembra prošle godine, te da aktivno učestvuju u konstruktivnoj diskusiji.