background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje Savjeta Agencije na navode CGO od 05.04.2020.godine

06.04.2020.

 

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama izabrao je Ivana Medojevića u skladu sa Zakonom. Prigovor koji je ekspresno stigao iz CGO nema utemeljenje u Zakonu. Ovim putem ukazujemo na nekoliko odlučnih činjenica u vezi sa izborom novog direktora Agencije: 

-Ivan Medojević ispunio je sve uslove Konkursa, odnosno imperativne odredbe iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje se odnose na izbor direktora.

-Medojević je dostavio odgovarajuću Izjavu da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje u skladu sa Zakonom, za koju se interesuje CGO.

-Pored toga, Medojević je uz dokumentaciju dostavio i Mišljenje Ministarstva javne uprave, kao jedino nadležnog državnog organa za tumačenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u kojem se eksplicitno navodi da njegovo vršenje konkretne dužnosti u MORT ne može predstavljati ograničenje za izbor na mjesto direktora Agencije u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Dakle, valja pažljivo iščitati i pravilno tumačiti sve zakonske odredbe, a ne samo pojedine.

Samo na taj način vidjećemo da Zakon o državnim službenicima i namještenicima i terminološki jasno razlikuje ODREĐIVANJE vršioca dužnosti do 6 mjeseci od IMENOVANJA ILI POSTAVLJENJA na mandat od strane Vlade na koje se pozivaju u CGO citirajući Zakon. A ograničenje za izbor direktora odnosi se na onog kandidata kome je Vlada povjerila mandat, a nikako na onoga ko je određen da privremeno vrši dužnost.

Na kraju, posebno napominjemo da je Savjet Agencije povodom izbora direktora održao dvije sjednice u punom sastavu i u prisustvu sekretara i predstavnika stručne službe Agencije, kada je jednoglasno potvrdio da kandidat Ivan Medojević ispunjava zakonom propisane uslove za direktora Agencije.