background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

07.12.2020.

Regionalni sastanak o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti u zemljama zapadnog Balkana

24. novembar 2020, online sastanak 

 

Prvi regionalni sastanak o zaštiti ličnhih podataka i sprovođenju GDPR-a koji se održao onlajn 24. novembra 2020. godine okupio je predstavnike zemalja zapadnog Balkana koji dolaze iz institucija i autoriteta odgovornih za zaštitu ličnih podataka, kao i ministarstava za informacione i komunikacione tehnologije, Savjeta za regionalnu saradnju, i predstavnike Evropske komisije. Cilj sastanka bio je da ozvaniči strukturirani regionalni sastanak o zaštiti ličnih podataka i razgovara o koracima koje je potrebno preduzeti u državama zapadnog Balkan ka usklađivanju i sprovođenju odgovarajuće pravne tekovine EU (tj. GDPR). Kako bi olakšao diskusiju i podržao zapadni Balkan za konkretnim prijedlozima, Savjet za regionalnu saradnju je naručio studiju da procijeni usklađenost pravnog okvira u svakoj državi zapadnog Balkana sa GDPR-om, uključujući prepoznavanje izazova i potreba u svakoj državi. Nacrt izvještaja za svaku državu dostavljen je svakoj zemlji prije sastanka i predstavljen tokom sastanka od strane angažovanih savjetnika. Sastanak je pomogao da se ozvaniči pokretanje regionalnog dijaloga o zaštiti ličnih podataka i privatnosti, naročito o sprovođenju GDPR-a; takođe prvi korak u umrežavanju agencija za zaštitu ličnih podataka širom regiona. U ime ove Agencije sastanku je prisustvovao g. Ivan Medojević, direktor Agencije.