background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

28.09.2021.

Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom 28. septembra, Međunarodnog dana prava javnosti da zna

 

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže javna vlast danas je široko priznato kao osnovno ljudsko pravo, zaštićeno međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Slobodan pristup informacijama je osnov demokratskog života, njime se afirmiše otvorenost javne administracije, što omogućava građaninu da formira kritičko-objektivno mišljenje o stanju i pojavama u jednom društvu, odnosno da putem zakonske mogućnosti dobije informacije o pitanjima od javnog interesa. Uostalom, posjedovanje informacija je i temelj savremenih participativnih političkih kultura, jer se uz pomoć Zakona o slobodnom pristupu informacijama građani i ukupna javnost ostvaruju uvid u rad organa vlasti, na osnovu informacija formiraju mišljenja i stavove o bitnim društvenim i državnim pitanjima, učestvuju u procesu donošenja odluka, kontrolišu njihov sadržaj i sprovođenje.

 

Pristup informacijama u posjedu organa vlasti je preduslov i sredstvo za kvalitetno i efikasno ostvarivanje i uživanje drugih prava i sloboda. Javnost ima pravo da razmatra postupke izabranih političkih predstavnika, a to u velikoj mjeri zavisi od pristupa informacijama o načinu trošenja budžetskih sredstava, stanju ekonomije, socijalnom sistemu i drugim pitanjima od značaja za javnost. Zakon o slobodnom pristupu informacijama, između ostalog, povećava zainteresovanost građana za javne poslove i tako smanjuje mogućnost prikrivanja korupcije, propusta u radu i neefikasnosti.

 

Međunarodne konvencije i drugi propisi uspostavljaju opšte principe prava na pristup informacijama, a mehanizme njegovog ostvarivanja i zaštite mora osigurati nacionalno zakonodavstvo. S obzirom da je u toku rad na izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, vjerujemo da će nova zakonska rješenja povećati transparentnost organa javne vlasti, građanima osigurati lakši pristup informacijama od javnog značaja, te precizirati nadležnosti i ovlašćenja institucija sistema.

 

 

 

D i r e k t o r

Ivan Medojević