background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

15.11.2022.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku OECD Sigma, u ponedjeljak 14.11.2022. godine su organizovali radionicu na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“.
Radionica je okupila preko 60 učesnika, prvenstveno ovlašćenih službenika u lokalnoj samoupravi koji primjenjuju Zakon o slobodom pristupu informacijama ili učestvuju u njegovom sprovođenju, a u cilju povećanja efikasnosti njegovog sprovođenja, smanjivanja broja zahtjeva, žalbi i sudskih postupaka, te zakonitog sprovođenja postupka. Centralna tema radionice je bila razmatranje najvažnijih koraka u toku postupka po zahtjevu za pristup informacijama, s predlozima za povećanje efikasnosti, kao i sprovođenje testa štetnosti i odlučivanje u slučajevima kada informacija sadrži neko od ograničenja propisanih Zakonom. Poseban značaj posvećen je najčešće traženim informacijama od strane lokalnih organa vlasti, kao i uspostavljenoj drugostepenoj i sudskoj praksi. Fokus radionice je bio na usvojanju vještina i znanja koja će osigurati bolje sprovođenje Zakona u praksi, rasterećenje organa vlasti, žalbenog organa i sudova, kao i ostvarivanje prava na slobodan pristup informacija od strane podnosilaca. 
Otvarajući radionicu, Željko Rutović, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama naglasio je da je pravo javnosti da zna jedno od fundamentalnih prava i odličje je participativne demokratije. „Samo obrazovan, svjestan i informisan građanin može biti djelotvoran građanin i neposredan kontrolor vlasti. Iskustvo civilizacije pokazuje da nema tog ćutanja administracije koje prije ili poslije neće ugledati svjetlost dana, pa neodgovaranje na zahtjeve može ukazivati da štitite nečije partikularne interese bez obzira da li to imate za cilj ili da to činite iz neznanja. Ćutanje administracije u slučaju podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama stvara dodatne probleme i troškove, a istovremeno otežava građanima ostvarivanje njihovih prava“, naglasio je Rutović.
Refik Bojadzić, v.d. Generalnog sekretara Zajednice opština istakao je da je od ključne važnosti da lokalne samouprave u primjeni Zakona treba da djeluju proaktivno, da objavljuju informacije i tako obezbijede građanima ostvarivanje ovog prava. „Samo uz proaktivan pristup moguće je izbjeći probleme i zastoje u radu, preopterećenost brojnim zahtjevima i žalbama, a njihov broj bi se sveo na razumnu mjeru“, poručio je Bojadžić.
Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ukazao je na potrebu efikasnijeg odgovora opština po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Takođe, Gjokaj je istakao da je potrebno obezbijediti balans između prava na slobodan pristup informacijama i zaštite ličnih podataka, ali ne na šetetu prava građanina da zna.
O iskustvu primjene slobodnog pristupa informacijama u Hrvatskoj govorila je Anamarija Musa, konsultant OECD Sigme, koja je, između ostalog, akcentovala kako procijeniti osnovanost zahtjeva i dati adekvatan odgovor po zahtjevu.
Ovaj događaj je jedan od aktivnosti koje Agencija i Zajednica opština sprovode kako bi doprinijele jačanju povjerenja između javne uprave i građana.