background-image-1 background-image-2 background-image-3

III Međunarodna konferencija "Zaštita ličnih podataka" Moskva, novembar 2012