background-image-1 background-image-2 background-image-3

Twinning Light projekat u Crnoj Gori

30.08.2018.

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske započeo sprovođenje Twinning Light projekta u Crnoj Gori

 

 Na osnovu Ugovora o sprovođenju Twinning light projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama“ 13. avgusta 2018. godine započelo je sprovođenje šestomjesečnog projekta koji se u ukupnoj vrijednosti od 250.000,00 eura finansira sredstvima IPA programa Evropske unije u svrhu pružanja pomoći države članice Republike Hrvatske državi pristupnici Crnoj Gori. Ugovor o sprovođenju su potpisali sa hrvatske strane, dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje, ispred institucije države članice koja pruža projektnu pomoć,  ujedno i lider projekta, i g. Muhamed Gjokaj, Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

 Ugovor o Twinning grantu Evropska Unija putem Evropske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori potpisala je sa Povjerenikom za informiranje i Središnjom agencijom za finansiranje i ugovaranje programa i projekata EU koja pruža administrativnu i finansijsku podršku sprovođenju projekta.

 U sprovođenju projekta na strani Republike Hrvatske uključeni su i stručnjaci iz Vlade RH, Ministarstva uprave, Ureda za udruge Vlade RH, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva  te Upravnog suda u Rijeci. Uz korisničku instituciju, Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, u projektu sarađuju i institucije države Crne Gore kao što su Ministarstvo javne uprave, Uprava za kadrove Crne Gore, Upravni sud Crne Gore i organi vlasti.

 Osnovni cilj projekta je jačanje efikasnosti ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori, u skladu sa EU standardima i dobrom međunarodnom praksom, primarno kroz jačanje kapaciteta organa javne vlasti i Agencije kao nezavisnog nadzornog žalbenog drugostepenog organa za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama ali i jačanjem svijesti korisnika o pravu na pristup informacijama i mogućnostima njegovog ostvarivanja. 

 Projekat se sastoji od dvije komponente, i to komponente I. Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i organa vlasti za efikasnu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Lider projekta mr.sc. Dubravka Bevandić, Voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama) i komponente II. Podizanje nivoa svijesti o korištenju i pristupačnosti prava na pristup informacijama od strane građana i privatnog sektora (Lider projekta: dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje).

 Projektne aktivnosti uključuju izradu analize zakonodavnog okvira sa preporukama za poboljšanje, izradu nacrta podzakonskih propisa za primjenu Direktive o ponovnoj upotrebi informacija, održavanje edukacija i radionica za ključne organe vlasti u procesu primjene i nazora nad primjenom Zakona kao i izradu alata za bolju primjenu Zakona - priručnika za standardizaciju postupanja sa zahtjevima za pristup informacijama i registra tijela javne vlasti.  Biće izrađena i analiza o proaktivnom objavljivanju informacija na internet stranicama s preporukama za poboljšanje stanja i povećanje dostupnih informacija na internetu, zatim izrada analize o otvorenim podacima, kao i kampanja za podizanje svijesti o pravu na pristup informacijama među korisnicima. Planirana je i studijska posjeta predstavnika korisničke institucije Povjereniku za informiranje i saradničkim institucijama.

 Očekivani rezultati projekta su:

 Ø  Ograničena zloupotreba prava na pristup informacijama;

Ø  Ojačani administrativni i tehnički kapaciteti zaposlenih u Agenciji i organa vlasti za primjenu zakona i podzakonskih akata, kao i kapaciteti inspekcije koja nadzire primjenu zakonodavnog okvira;

Ø  Povećana usklađenost u postupanju između Agencije, organa vlasti i Upravnog suda Crne Gore u interpretaciji i primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o upravnom postupku;

Ø  Poboljšane kompetencije službenika u organima vlasti da zakonito i efikasno postupaju po zahtjevima za pristup informacijama;

Ø  Dostupniji mehanizmi za podnošenje zahtjeva za korisnike prava na pristup informacijama;

Ø  Povećan nivo proaktivnog objavljivanja informacija na  internetskim stranicama organa vlasti;

Ø  Povećana dostupnost ključnih informacija o Portalu otvorenih podataka;

Ø  Sprovedena kampanja za podizanje svijesti javnosti o efikasnom korišćenju prava na pristup informacijama.