Predavanje za predstavnike lokalne samouprave i uprave u opštini Pljevlja

01.03.2019.

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u namjeri da svoj rad učini što transparentnijim i kvalitetnijim, želi da zakonska rješenja iz oblasti zaštite ličnih podataka približi kako korisnicima, tako i onima koji imaju definisane zakonske obaveze. Iz tog razloga je organizovano predavanje-obuka 01.03.2019. godine u Pljevljima, za predstavnike lokalne samouprave i uprave, kao i preduzeća, institucija i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. 

Predavači su bili Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije i Sabahudin Delić, pomoćnik direktora. Na predavanju su učesnici upoznati sa zaštitom ličnih podataka u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, osnovnim pojmovima iz oblasti zaštite ličnih podataka, obavezama prema Agenciji, načinom popunjavanja i dostavljanja Evidencije zbirki ličnih podataka na propisanom obrascu, ulogom službenika za zaštitu ličnih podataka, internim pravilom obrade i zaštite ličnih podataka i td. Uz interaktivno učešće prisutnih, posebno su apostrofirani neki primjeri iz prakse rada Agencije. Takođe, učesnici su upoznati o važnosti adekvatne primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uz osvrt na obaveze subjekata koje su predviđene Opštom Uredbom o zaštiti ličnih podataka-GDPR.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 19 prestavnika različitih sektora, koji su iskazali zapaženo interesovanje za ovu temu.


Izvještaj sa seminara Privredna komora Crne Gore

22.02.2019.

/docs/naslovna/2019/Privredna%20komora%20seminar%2C%20022019/DSC_0003.jpg

TEMA:Zaštita ličnih podataka-Obaveze privrednih subjekata

 

Privredna komora Crne Gore je 20. februara 2019. godine, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, organizovala predavanje „Zaštita ličnih podataka - obaveze privrednih subjekata“.

Predavači su bili Sabahudin Delić, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama  i Mirjana Volkov, rukovoditeljka Odsjeka za predmete i prigovore u oblasti zaštite ličnih podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

31.01.2019.

/docs/naslovna/2019/Brisel%2C%20jan%202019/slika%202.jpg

Predstavnici Agencije prisustvovali 6. plenarnoj sjednici 

Evropskog Odbora za zaštitu podataka – EDPB u Briselu

 

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović - član Savjeta i Mirjana Volkov - rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore su 22. i 23. januara 2019. godine prisustvovali šestoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka - EDPB koja je održana u Briselu. Crnogorska Agencija u ovom tijelu, koje čine predstavnici članica Evropske unije i Evropski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS), ima status posmatrača koji joj je odobren na plenarnoj sjednici u novembru 2018. godine. Primarni cilj EDPB-a je da obezbijedi dosljednu primjenu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka - GDPR, podspješuje saradnju između autoriteta za zaštitu ličnih podataka, da smjernice i odgovore na dileme u vezi sa primjenom Uredbe.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

28.01.2019.

/docs/naslovna/2019/28%20januar%2C%20Dan%20za%C5%A1tite%20li%C4%8Dnih%20podataka/Slika%202..jpg

Obilježavanje 28.januara, Dana zaštite ličnih podataka

 

28. januar se obilježava kao međunarodni Dan zaštite ličnih podataka koji se vezuje za datum potpisivanja Konvencije 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i koji je prilika da se pažnja javnosti skrene na ovu značajnu temu. Tim povodom u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 28.01.2019.godine održana je edukacija zaposlenih u sektoru zdravstva. Na edukaciji su govorili Muhamed Gjokaj-predsjednik Savjeta, Sabahudin Delić- pomoćnik direktora, Dragan Sekulić- rukovodilac Odsjeka za nadzor i Mirjana Volkov- rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

27.11.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Sarajevo%2C%2027.11.2018..jpg

Povodom posjete Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine

Čelnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, Predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj i direktor Agencije Čedomir Mitrović danas su u Sarajevu održali sastanak sa direktorom Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Petrom Kovačevićem i njegovim saradnicima.

U skladu sa Memorandumom o saradnji između dvije Agencije, potpisanim tokom 2013.godine, glavne teme sastanka bile su obaveze nastale stupanjem na snagu i primjenom Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u Evropskoj uniji, kao i sveobuhvatno sagledavanje stanja u oblasti zaštite ličnih podataka. 

 

Opširnije...