Imate pravo da povučete broj telefona iz imenika

14.12.2012.

Operatori javnih elektronskih komunikacionih mreža obezbjedili su poseban zahtjev, kojim pretplatnik ima pravo da zatraži da se njegovi lični podaci i telefonski broj ne unose u imenik i ne budu dostupni preko službe informacija o telefonskim brojevima.

Iz agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i za zaštitu ličnih podataka je saopšteno da postoje svi zakonski i tehnički uslovi da pretplatnici javnih elektronskih komunikacionih usluga zabrane unošenje svojih ličnih podataka i telefonskog broja u javni telefonski imenik.

Opširnije...

EKIP i AZLP: Univerzalni servis je u skladu sa zakonom

14.12.2012.

Univerzalni servis koji je nedavno promovisala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u skladu je sa zakonom, navodi se u reagovanju dostavljenom Portalu Analitika.

Nakon što je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u javnosti promovisala uslugu Univerzalnog servisa koja, pored ostalih usluga, obuhvata i usluge Univerzalnog telefonskog imenika i Univerzalne službe za davanje informacija korisnicima, kod Agencije za zaštitu ličnih podataka je bilo interesovanja od jednog broja korisnika-pretplatnika javnih elektronskih komunikacionih usluga, da ta Agencija zabrani objavljivanje njihovih ličnih podataka i telefonskih brojeva, odnosno da ti podaci ne budu javno dostupni.

Opširnije...

Agencija za zaštitu ličnih podataka: Nismo potrošili 10.000 eura

14.12.2012.

Čelnici Agencije za zaštitu ličnih podataka saopštili su juče da nije tačan podatak, koji su “Vijesti” objavile, da su direktor i tri člana Savjeta za 11 mjeseci na službene telefone potrošili preko 10.000 eura.

Oni su reagovali na tekst „Popravljali telefone jer baš puno troše“, a izjavu direktora Bojana Obrenovića “Vijesti” prenose u cjelini...

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

U nedjelju 04.12.2011.godine, dnevni list „Dan“ je objavio tekst pod nazivom „ Lukšić i Roćen na vezi sa Šarićem “ u okviru kojeg je objavljen navodni listig telefonskih razgovora Darka Šarića. Istog dana, predsjednik Vlade Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova Milan Roćen sazvali su konferenciju za javnost. Tom prilikom premijer je zatražio da mu se kao građaninu Crne Gore zaštite ljudska prava koja su povrijeđena objavljivanjem, kako on navodi, falsifikovanog listinga na kojem stoji da je Šarić imao telefonsku komunikaciju sa njim i ministrom Roćenom. 

Obraćanje premijera predstavlja svojevrsan zahtjev za zaštitu prava po kojem je Agencija za zaštitu ličnih podataka dužna da postupi.

S tim u vezi, Agencija će preduzeti sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdila eventulna povreda prava, o čemu će javnost blagovremeno informisati.


Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Zaključeno je da predlog nije osnovan jer se podnosilac istog pozvao na član 58 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da Savjet imenuje direktora na period od četiri godine, te da za direktora ne može biti izabrano lice koje ne ispunjava uslove i za člana Savjeta. U članu 55 pomenutog zakona propisani su razlozi za prestanak mandata članovima Savjeta. Pošto član 58 ne predviđa razloge za prestanak mandata direkotru Agencije primijenjena je analogija sa članom 55 i zaključeno da ne postoji ni jedan od razloga iz tog člana da bi bio razriješen direktor Agencije. 

Dosadašnji rad Agencije ocijenjen je kao kvalitetan, što najbolje potvrđuju i zaključci Skupštine Crne Gore u dva navrata, kao i stavoti nevladinih organizacija, izvještaji predstavnika Evropske Unije i sl.

Izazovi koji stoje pred Agencijom, pogotovo imajući u vidu da se o pravu na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori malo zna, kako kod građana tako i kod državnih institucija, obavezuju članove Savjeta i direktora da se maksimalno angažuju kako bi rad Agencije bio dodatno unaprijeđen.