Odgovor M:tel-a d.o.o.

14.12.2012.

Društvo za telekomunikacije Telekom je dana 09.11.2011. godine uputilo odgovor na dopis Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi "Crnogorski Telekom dostavlja zadržane podatke Policiji u skladu sa Odlukama Agencije. Policija uz zahtjev za dostavu podataka kao prateći akt dostavlja I naredbu sudu, nakon čega se pristupa obradi zahtjeva. Pored Policije Crnogorskom Telekomu, sa ovakvim zahtjevima, obraćaju se neposredno sudije i tužioci".


Dopis Savjeta Agencije upućen Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:tel-u

14.12.2012.

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite informacije o tome da li je bilo promjena u načinu zahtjeva i dostavljanja po zahtjevima zadržanih podataka (listing telefonskih poziva, sms poruka i podataka sa baznih stanica). Do skoro smo imali informacije da je praksa dostavljanja ovih podataka promijenjena i u skladu sa odlukama Agencije.

Ukoliko je ova praksa promijenjena želimo da znamo od kada,  po čijim zahtjevima i po kom pravnu osnovu.


Obraćanje predsjednika Savjeta Agencije Šefka Crnovršanina na sastanku sa NVO sektorom

14.12.2012.

Uvaženi predstavnici nevladinog sektora,

Dozvolite mi da Vas pozdravim ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka i u svoje ime. Zadovoljstvo mi je što je Agencija inicirala sastanak sa predstavnicima civilnog sektora kako bi zajednički utvrdili načine buduće saradnje u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka. Smatram da je na ovom skupu mjesto svim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima ali za ovu priliku nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo brojniji sastanak pa se s toga izvinjavam nevladinim organizacijama koje nijesu pozvane.

Opširnije...

Zoran Jelić tvrdi da u Agenciji za zaštitu ličnih podataka poštuju propise

14.12.2012.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić tvrdi da su u Agenciji za zaštitu ličnih podataka ispoštovani propisi prilikom zapošljavanja četvoro ljudi bez prethodno raspisanog javnog konkursa. Jelić objašnjava u izjavi za „Dan“ da po Zakonu o zapošljavanju poslodavci imaju mogućnost da ne raspisuju javno konkurs, ali da prijavom o tome treba da obavijeste ZZZ.

Zapošljavanje lica u određenim institucijama kod poslodavca kako u privatnom tako i u društvenom sektoru regulisano je odredbama Zakona o zapošljavanju. Svaki poslodavac je dužan da dostavi prijavu Zavodu o slobodnom radnom mjestu. On u prijavi naglašava da li želi da ona bude anonimna ili da se javno objavi na sajtu Zavoda ili sredstvima javnog informisanja. Zavod tri puta sedmično objavljuje oglase u medijima. Dakle, poslodavci imaju autonomno pravo da li će raspisati javno konkurs ili će o tome samo prijavom obavijestiti Zavod. Ukoliko želi da oglas učini vidljivim, on se objavljuje na sajtu Zavoda ili sredstvima informisanja, kaže Jelić.


Posjeta njemačkoj agenciji za zaštitu ličnih podataka

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka, u okviru Tvining Projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori“ borave u studijskoj posjeti Njemačkoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Posjeta će biti obavljena u periodu od 19. do 24.09.2011.godine. Crnogorsku delegaciju čine: Šefko Crnovršanin- predsjednik Savjeta, Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović- članovi Savjeta, Bojan Obrenović- direktor i Zorica Čizmović (MUP CG)- lider Projekta. Ova posjeta će biti dobra prilika da se predstavnci naše Agencije upoznaju sa radom, nadležnostima i praksom Njemačke Agencije.