Obavještenje rukovaocima zbirki ličnih podataka

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podatka je osnovana kao nadzorni organ za primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. list CG br. 79/08 i 70/09), a u vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Po ovom Zakonu obavezni su da postupaju državni organi, organ državne uprave, organ lokalne samouprave i lokalne uprave, privredno društvo i drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori. Osnovna uloga Agencije je da vrši nadzor nad zaštitom ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom.

Opširnije...

Sastanak za zamjenikom ambasadora Njemačke

14.12.2012.

/docs/naslovna/2012-12-14-sastanak-sa-amb/ambasada.jpg

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bojan Obrenović je dana 12.septembra 2012.godine primio zamjenika ambasadora Njemačke u Crnoj Gori g.dina Olafa Poeschke. G.din Poeschke je istakao da je prije desetak dana započeo sa radom na mjestu zamjenika ambasadora i da je imajući u vidu značaj oblasti zaštite ličnih podataka u Njemačkoj, ocijenio da je Agencija jedna od adresa sa kojom je zbog značaja njenog rada potrebno uspostaviti bližu saradnju.

Opširnije...

Regionalna Konferencija „Pristup informacijama i zaštita ličnih podataka“ Budva, 04.-05.10.2012.godine

14.12.2012.

Dvodnevna Regionalna Konferencija „Pristup informacijama i zaštita ličnih podataka“ u organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore održana je u Budvi 04. i 05.oktobra 2012.godine.

Konferenciju su otvorili predsjednik Savjeta Agencije -Šefko Crnovršanin i Alberto Kamarata -predstavnik Delegacije EU u CG.

Opširnije...