Saopštenje za medije

29.01.2018.

28.januar, Dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti obilježava se 28. januara jer je na taj dan 1981. godine potpisana Konvencija 108 o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Tim povodom predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u petak 26.januara 2018.godine, će posjetiti JU Dječji dom Mladost u Bijeloj koji zbrinjava djecu lišenu roditeljskog staranja i djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore. 

Sa rukovodstvom ove institucije održaće se sastanak na temu zaštite ličnih podataka štićenika. Imajući u vidu činjenicu da su štićenici maloljetna lica kao i da ova ustanova obrađuje najširi obim njihovih ličnih podataka akcenat će biti na posebnoj (osjetljivoj) kategoriji ličnih podataka. Cilj ove posjete je edukacija u dijelu implementacije međunarodnog i domaćeg zakonodavnog okvira koji podrazumijeva obradu podataka u najboljem interesu maloljetnog lica.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

13.12.2017.

/docs/naslovna/2017-12-13-memorandum/slika.jpg

Potpisan Memorandum o saradnji između  Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije

Prepoznajući prijateljske odnose između dvije zemlje i značaj za nastavak i jačanje bilateralskih odnosa u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama, u želji da se i dalje razvija saradnja u procesu sprovođenja odgovarajućih zakona, danas je u Podgorici potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Memorandum su potpisali Predsjednik Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i Poverenik Rodoljub Šabić.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.11.2017.

/docs/naslovna/2017-11-14-saopstenje-ekip/ekip.jpg

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost su 14.11.2017. godine potpisali Memorandum o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija i zaštite ličnih podataka. Memorandum su potpisali predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Darko Grgurović.

Opširnije...

Izvještaj sa službenog puta Bled Slovenia

02.06.2017.

/docs/naslovna/2017-06-02-bled/zunaj-small.jpg

Visoki predstavnici nacionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Slovenije sastali su se 14. – 15. maja 2017. godine u Bledu na prvom sastanku Initiative 2017. Inicijativa prati primjer sličan neformalnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka nordijskih država koje takođe dijele istorijsku, kulturnu i pravnu pozadinu i koje usko sarađuju i dijele iskustva.

Opširnije...

Izvještaj sa službenog puta, Rim 22. do 26. maj 2017.

31.05.2017.

/docs/naslovna/2017-05-31-rim/rim1_small.jpg

Tročlana delegacija u sastavu predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj, kao i članovi Savjeta Agencije Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović, u periodu od 22. do 26. maja 2017. godine posjetila je Rim u okviru regionalnog IPA projekta pod nazivom „Borba protiv organizovanog kriminala, međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu“. 
Tokom trodnevne posjete, Savjet je, zajedno sa predstavnicima Uprave policije MUP-a, razmijenio iskustva sa Garante per la protezione dei dati personali i

Opširnije...