Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode jednoglasno podržao Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu

19.06.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Skupstinski%20odbor%20za%20ljudska%20prava%20i%20slobode/Skupstina%20I.jpg

Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode jednoglasno podržao Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu

 

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj 18. juna 2018. godine, razmotrio je Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2017. godinu, kojeg je podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Opširnije...

Konferencija Evropskih autoriteta za zaštitu podataka, Tirana, 03.-04. maj 2018.

07.05.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Tirana%2003.05.2018..jpg

 

U periodu od 03. do 04. maja 2018. godine, u Tirani – Albanija, održana je Konferencija Evropskih autoriteta za zaštitu podataka. Ovogodišnja Konferencija se realizovala pod sloganom: "Zaštita podataka - bolje zajedno". Teme različitih panela su se dotaknule supervizijske saradnje u nadgledanju uloge nacionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka, teritorijalnog okvira GDPR-a, revizije Konvencije 108, zaštite podataka u okviru policije i pravde, konvergencije evropskog sistema zaštite podataka na međunarodnom nivou i zaštitu podataka u humanitarnim akcijama. 

 

Opširnije...

Drugi sastanak „Initiative 2017“, 22-24 aprila u Ohridu

25.04.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Ohrid%2C%20april%202018/Ohrid%20II.jpg

 

Direktorat za zaštitu ličnih podataka Republike Makedonije organizovao je drugi sastanak „Initiative 2017“ koji se održao 22-24 aprila u Ohridu. Ovom sastanku prisustvovali su predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i direktor Agencije Čedomir Mitrović.

Opširnije...

Međunarodna konferencija „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“, 17. - 18. april 2018. Beograd

19.04.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Beograd%2C%20april%202018/Beograd%20I.jpg

U periodu od 17. – 18. aprl 2018.godine, u Beogradu – Srbija, održana je Međunarodna konferencija „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“.  Konferencija je održana uz podršku ambasade Kraljevine Norveške.  

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u tročlanom sastavu: Radenko Lacmanović, član Savjeta; Ljiljana Brajović, kontrolor i Branka Bešović, pravni savjetnik. 

Cilj Konferencije je bio upoznavanje sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), da li će nivo zaštite ličnih podatak biti na većem nivotu, šta nam to donosi GDPR i da li smo spremni za njenu primjenu i kada.  

Opširnije...

Analiza stanja zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama za 2017. godinu

23.03.2018.