background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
05.07.2024.

Osvrt na stanje zaštite ličnih podataka za prvu polovinu 2024.godine 

 

Svijest o značaju prava na zaštitu ličnih podataka, kao izazova današnjeg društva iz dana u dan, jača  što se i evidentira u radu Agencije za prvih šest mjeseci 2024.godine . Zabilježeno je značajno interesovanje za ovu oblast kako predstavnika institucija, državnih organa, privrede, predstavnika medija ali i drugih zainteresovanih koji se bave poslovima obrade ličnih podataka. Predstavnici medija su u tom duhu ukazivali i na situacije u kojima je došlo ili može da dođe do povrede prava na zaštitu ličnih podataka.
U ovoj godini , najveće interesovanje pokazano je  za uvođenje sistema video nadzora kao mjere zaštite lica i imovine, gdje Agencija na osnovu prateće dokumentacije izdaje Saglasnost za uspostavljanje video nadzora.
Za prvih šest mjeseci 2024 godine, Agencija je dala 59 saglasnosti za uvođenje video nadzora, donijela 11 rješenja, sedamdest  odgovora na upite  i  pet  mišljenja.
U tom smislu, polugodišnji  period obilježilo je i donošenje Rješenja o privremenoj zabrani obrade ličnih podataka putem sistema video nadzora javnih površina na teritoriji Glavnog grada Podgorica te opština Bar i Ulcinj odnosno donošenje Rješenja kojim je, do okončanja upravnog spora, omogućeno da se nadzor vrši bez upotrebe kamera koje imaju instalirano softversko rješenje za biometrijsko prepoznavanje lica.


Saopštenje za javnost
17.05.2024.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Čedomir Mitrović i članovi Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić održali su sastanak 15.maja 2024 godine sa rukovoditeljkom Službe za zaštitu podataka u Eurojust-u gospođom Alonso Blas. Na sastanku su razmatrane mogućnosti unapređenja saradnje između Agencije i Službe za zaštitu podataka u Eurojust-u, u cilju implementacije Sporazuma o saradnji Crne Gore sa Eurojust-om. 
Sastanku je prisustvovala državna tužiteljka za vezu Crne Gore sa Eurojust-om Jelena Đaletić. 


Saopštenje za javnost
15.03.2024.

           Rutović na konferenciji Međunarodnog Republikanskog Instituta

 

Na poziv Međunarodnog Republikanskog Instituta IRI Mr. Željko Rutović  predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama učestvovaće 18-19 marta u Budvi na konferenciji, Dobro upravljanje: spoj principa i pravila.

Konferencija se organizuje u okviru projekta" Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori " u cilju sprovođenja daljih reformi unutar institucija javne uprave.

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
05.03.2024.

                               Zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama

 

Uspješna implementacija Zakona o slobodnom pristupu informacijama neophodna je u cilju jačanja transparentnosti rada organa vlasti, te u tom duhu unapređenja demokratskih procesa. Pored nesporno opravdane i dokazane svrhe u afirmaciji javnog interesa, implementacija iz ugla Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, pokazala je opterećenja u nesrazmjerno ogromnom broju predmeta – žalbi, upućenih Agenciji kao drugostepenom organu. Intezitet upravnih sporova dinamizira se od 2016. godine i kulminira u 2023. god.

U tom duhu želimo da informišemo javnost o broju predmeta po kojima se postupalo u toku prethodnih godina. 
•    2016. godine, Agencija je zaprimila 3554 žalbi, sa trendom konstantnog rasta,
•    2021. godine zaprimljeno je 5405 žalbe, od kojeg je broja odlučeno 4 101 predmeta, 
•    da bi u 2022. godini zaprimila 8 865 žalbi, od kojeg je broja odlučeno 3 742 predmeta, 
•    dok u 2023. godini zaprimila 7365 žalbi, od kojeg je broja odlučeno 5 385 predmeta. 
•    podaci za 2024. godinu govore da je Agencija u januaru i februaru zaprimila 1 437 žalbi.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
06.02.2024.

                               JAČANJE SVIJESTI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 

Predmeti i prigovori u oblasti zaštite ličnih podataka,  kako fizičkih tako i pravnih lica, obzirom na inače globalne izazove ovog  pitanja , pod posebnom su  pažnjom u radu Agencije za zaštitu ličnih podataka , te u tom duhu , informišemo javnost o pitanjima , koja su u ovoj oblasti  obilježila predhodnu godinu.


Agenciji se u predhodnoj godini  u cilju zaštite privatnosti obratilo preko 260 lica od čega je 127 Upita vezano za zloupotrebu ličnih podataka, u smislu neosnovanog zadržavanja ličnih karata od trećih lica, obrada podataka o ličnosti prilikom kupovine robe, neovlašćeno korišćenje broja telefona građana u marketinške svrhe, video nadzora u stambenim zgradama, hotelima i drugim objektima, online klađenja , te ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Valja napomenuti da su se građani u protekloj godini, što se tiče zaštite privatnosti u većem broju nego prethodnih godina, interesovali za svoja prava, što ukazuje na pojačanu svijest građana o zaštiti svojih ljudskih prava, garantovanih najvišim međunarodnim standardima. 


Takođe, Agencija je u toku 2023. godine zaprimila 137 Zahtjeva koji su se odnosili na Zahtjeve za davanje mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Saglasnosti za uvođenje video nadzora, kao i Saglasnosti za iznošenje i obradu ličnih podataka, Rješenja po Prigovoru, odgovore na tužbu Upravnom sudu, te obraćanje pravnih lica za Evidenciju podataka o zbirkama podataka o ličnosti. 


Građani veliko interesovanje pokazuju i telefonskim putem, te službenici Agencije daju potrebna uputstva i pravne savjete u rješavanju njihovih nedoumica, a sve u cilju zaštite ličnih podataka i privatnosti.