Saopštenje za javnost, 21.12.2015

21.12.2015.

/docs/naslovna/tuzi/image-bf361d3ca9f8d1704681fbf3e8927de042ba4af2e37beedd5a3d243296b3c570-V.jpg

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u saradnji sa Gradskom Opštinom Tuzi, u utorak 22. decembra 2015 organizuje javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti . Cilj skupa je da se otvoreno razgovara o dometima primjene ovih Zakona, problemima , najboljima iskustvima  i praksi primjene zakonskih obaveza od strane obveznika Zakona.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 08.12.2015

08.12.2015.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u petak 11. decembra organizju javnu raspravu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Cilj skupa je da se otvoreno razgovara o dometima primjene ovog Zakona, problemima i najboljima iskustvima.

Na tribini će učestvovati članovi Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i predstavnici nevladinih organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT).  

Pozivi za učešće su poslati i  organizacijama civilnog društva, medija i državnih institucija koji učestvuju u implementaciji ovog Zakona. Takođe pozivamo sve zainteresovane građane da učestvuju na skupu, postavljaju pitanja i daju doprinos diskusiji.

Javna rasprava će se održati u velikoj sali Hotela Podgorica, u petak 11. decembra 2015, sa početkom u 10 časova.


Saopštenje za javnost, 04.11.2015

04.11.2015.

/docs/naslovna/slovenija/image-37c3e71374434acef57cfbddf71ebb23c69939e8718ab3c30e71dce0f8e66c39-V.jpg

U studijsku posjetu Povjereniku za informiranje Republike Slovenije uz podrsku TAIEX-a bila je delegacija Agencije u periodu od 30 novembra  do 4 decembra 2015.godine u Ljubljani . Cilj studijske posjete bio je razmjena informacija o praktičnim pitanjima u oblasti slobodnog pristupa informacijama , ponovne upotrebe podataka, i zaštite ličnih podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 11.09.2015

11.09.2015.

/docs/naslovna/hrvatska/DSC00749.JPG

U studijsku posjetu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske uz podrsku TAIEX-a bili su predstavnici delegacije Agencije u periodu od 07. do 11 septembra 2015.godine u Zagrebu. Cilj studijske posjete bio je razmjena informacija o praktičnim pitanjima u oblasti slobodnog pristupa informacijama  i ponovne upotrebe podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 22.04.2015

22.04.2015.

/docs/naslovna/2015-04-22-sapostenje/112.jpg

Parafiran Sporazum o saradnji Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju

Delegacije Crne Gore i Evropske jedinice za pravosudnu saradnju - EUROJUST parafirale su danas u Hagu Sporazum o saradnji.

Opširnije...